Hvilke betalingsfrekvenser tilbyr dere for forsikringene?

Du kan velge mellom 4 forskjellige betalingsfrekvenser på forsikringene dine:

  • Månedlig betaling
  • Kvartalsvis betaling
  • Halvårlig betaling
  • Årlig betaling

Hvis du ønsker å forandre på betalingsfrekvensen du har i dag, kan du kontakte oss så hjelper vi deg med å endre.

Se også: