Trenger jeg uføreforsikring?

De fleste vil trenge en uføreforsikring for å kunne opprettholde samme økonomiske levestandard, dersom de skulle være uheldige å bli uføre.

En uføreforsikring blir også omtalt som en inntektsforsikring, av den grunn at forsikringen vil demme opp en del av inntektstapet du vil få dersom du blir ufør. For å finne ut du ditt behov for en uføreforsikring bør du se på inntekten din nå, og hvordan inntekten din vil bli dersom du blir ufør. Så blir spørsmålene du bør stille deg; kan jeg leve godt nok på den nye inntekten ved uførhet? Eller vil kanskje den nye inntekten gjøre at jeg ikke vil ha råd til å beholde bolig og bil?

Du kan sjekke hvordan inntekt du vil få med og uten uførepensjon dersom du blir ufør, ved å fylle ut litt informasjon om deg og inntekten din.