Hvilke opplysninger står på bankort for barn og ungdom?

På baksiden av kortet står navnet til den som eier kortet og kontonummeret som kortet er tilknyttet. I tillegg står det en dato for hvor lenge kortet er gyldig. I signaturfeltet på baksiden kan det stå en netthandelskode (CVV2) hvis kortet er klargjort for netthandel når barnet fyller 13 år. Man kan signere kortet, men det har ingen praktisk betydning for bruk av kortet.