Hvordan få bankkort for ungdom med netthandel?

Aldersgrensen for kort med netthandel er 13 år. Sammen med nytt kort får ungdommen også BankID, nettbank og mobilbank. Bankkort for ungdom kan bestilles av de voksne i deres nettbank, eller ved oppmøte på kontor sammen med ungdommen. Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.