Når får renteendring en virkning for meg?

Når vi endrer renten på lån har vi en varslingsfrist på seks uker. Det betyr at fra datoen vi varsler deg om en renteendring går det seks uker før den trer i kraft på lånet ditt. Det gjelder uansett om renten går opp eller ned. Merk at for renteendringer etter 1. juli øker varslingsfristen til to måneder. 

Du får beskjed om endringen på SMS og som melding i mobil- og nettbanken. Du finner renteendringen under "Mine meldinger". Hvis du har valgt å få informasjon via brev vil du få det.

Se også:
Hva er renta hos dere?