Jeg kommer ikke inn i telefonbanken

Den mest vanlige er at du har tastet feil kode for mange ganger eller det vi kaller "feilkode 99". For å få åpnet telefonbanken må du kontakte oss på +47 915 02130.