• Din pensjonsutbetaling vil bestå av tre deler. En del fra folketrygden, en del fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, og den delen du har spart selv.


  Egen sparing

  Pensjonskonto

  Passer om du bytter portefølje ofte eller har nedtrapping av risiko. Du bestemmer selv hvem som skal ha pengene ved død. SpareBank 1 Forsikring eier porteføljene og forsikringstaker har er krav mot SpareBank 1 Forsikring. Størrelsen på kravet følger kursutviklingen i den valgte investeringsporteføljen.

  Forsikringselement.
  Skattefrie fondsbytter.
  Ikke skjermingsfradrag.
  Mulighet til å velge flere fond/forvaltere innen samme produkt.
  Alderstilpasset profil/nedtrapping.

  Frie fond (ikke forsikringsprodukt)

  Frie fond passer for deg som ønsker det samme fondet i hele spareperioden. Ved død går pengene til arvinger ved lov eller testament. Det er du som kunde som eier porteføljen. 

  Ingen forsikringselement.
  Skatt ved fondsbytter.
  Skjermingsfradrag.
  Alle midler investert i et fond.