• Basis forvaltning (passiv)

    Våre basis forvaltede porteføljer gir lavere kostnader samtidig som kapitalen i pensjonskapitalbeviset tar del i markedets verdiskapning. Porteføljene skal replisere sin referanseindeks og forventes å ha en avkastning på linje med denne.

    Aktiv forvaltning

    En aktiv, diversifisert og uavhengig tilnærming er hovedlinjen i SB1Fs kapitalforvaltningsstrategi for aktiv forvaltning. Noe som vi mener er grunnleggende for å høste forskjellige risikopremier, redusere risiko og skape en forutsigbar avkastning. Selskapets posisjon som uavhengig innkjøper av forvaltningstjenester er en viktig del av denne forvaltningsstrategien.

    Våre pensjonskapitalbevis med aktiv forvaltning har som mål å slå markedet ved å ha en sammensetning som avviker fra indeksen innenfor kontrollerte rammer. Posisjonen som uavhengig innkjøper innebærer at selskapet fritt kan velge blant aktive forvaltere i inn og utland. Denne tilnærming vil videre redusere eventuelle interessekonflikter mellom selskap og kunde, og muliggjør profesjonell forvaltning med avkastning og risikostyring i fokus.