• Hovedforskjellen mellom pensjonssparingene er:

    «Gammel IPS» har et maksbeløp på 15.000 kroner per år. Utbetaling beskattes som pensjonsinntekt.

    «Ny IPS» har et maksbeløp på 40.000 kroner per år. Utbetaling beskattes som alminnelig inntekt.