• Pensjonskapitalbevis med garantert avkastning

  1,2 % av saldo

  Pensjonskapitalbevis med basis forvaltning

  SpareBank 1 Alderstilpasset: 0,9-1,35 %
  SpareBank 1 Forsiktig: 1 %
  SpareBank 1 Moderat: 1 %
  SpareBank 1 Offensiv: 1 %
  SpareBank 1 100 % Aksjer: 1 %