• Skattesats på avkastning fra renter i 2020 er 22 prosent. Skatt på avkastning fra aksjer er 31,68 prosent i 2020. Du skatter først av avkastningen når du tar ut pengene fra avtalen. Hva som skal beskattes som aksjer og hva som skal beskattes som renter beregnes ved å finne gjennomsnittlig aksjeandel i hele avtaleperioden.

    Du får skjerming (skattefritt grunnlag) på avkastningen fra aksjer. Saldoen din teller med når myndighetene beregner formueskatt, men den teller som 75 prosent av verdien. Du får altså en verdsettelsesrabatt på 25 prosent  på den delen som gjelder aksjeformuen.

    Hva betyr dette for meg?