• Etter at avtalen er opprettet kan du bytte spareprofil uten skattemessige konsekvenser. 

  Du kan velge mellom alderstilpasset profil og disse spareprofilene

  For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.

  For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.

  For deg som er opptatt av avkastning på sparepengene og er villig til å ta en del risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

  For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen svinger mye underveis i sparingen.


  Det er totalt ti spareprofiler hvor fem av de er navngitt med ODIN og fem er navngitt med SpareBank 1. Du bestemmer selv hvilken du ønsker. Forskjellen er at profilene navngitt ODIN har underliggende fond fra kun en leverandør (ODIN), mens SpareBank 1 sine profiler består av underliggende fond fra flere leverandører. 

  Profilene er likestilt i form av lik forventet avkastning, kostnader og provisjon til distributør og andel til SpareBank 1 Forsikring. Siden ingen leverandører gjør helt like investeringsvalg, må det forventes at porteføljeverdien vil utvikle seg forskjellig, selv om kostnader og aksje-/renteandel er like. 

  Alle porteføljene har aktiv forvaltning og administreres av SpareBank 1 Forsikring AS.

  Her kan du lese mer om fondsforvaltere og avkastningshistorikk

  Du kan ikke velge basisforvaltning (indeks). Indeksforvaltning er ikke aktiv forvaltning hvor målet er å oppnå samme avkastning som markedet.