• Det finnes ulike måter å spare på, og det mest vanlige er å starte med en sparekonto. Da kan du velge å spare fast, hver gang du bruker kortet, eller når du har noe til overs. Dette setter du opp i mobilbanken eller i nettbanken.

    Hvis du vil ha tips og råd til andre sparemåter som fond, aksjer eller pensjon, avtal et møte med rådgiver eller les vår spareanbefaling: usikker på hva du skal spare til?