Kan jeg tape penger på å spare i fond?

Det er en viss risiko forbundet med å spare i fond, som betyr at du kan tape penger. Når du sparer i fond, er det viktig å huske at god tid er nøkkelen til trygg sparing. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer. 

Risiko

Risikoen i et fond sier noe om hvor mye du kan forvente at fondet svinger i verdi. Fond med høyere risiko vil svinge mer over tid, men kan også gi høyere forventet avkastning. 

Det betyr at hvis du ønsker at sparepengene dine skal vokse mye i verdi, må du tåle perioder med store verdisvingninger, selv om dette kan gi negativ verdi i perioder. Skal du spare i mange år, betyr det ikke så mye med et midlertidig fall i markedet. 

Hvor lenge du skal spare, påvirker hvor stor risiko du bør ta for sparepengene dine. Skal du spare lenge kan du tåle å ta høyere risiko, fordi du gir sparingen din bedre tid til å ta igjen perioder med verdifall. Har du derimot en kort sparehorisont, bør du velge fond med lavere risiko. 

Aksjeandelen bestemmer

Aksjer kan gi høy avkastning, men innebærer altså en viss risiko. Derfor er størrelsen på aksjeandelen i et fond med på å påvirke risiko og forventet avkastning. Å eie aksjer i fond gir lavere risiko enn å eie aksjer i bare ett selskap. Fordi et fond kjøper biter av mange forskjellige selskaper spres risikoen. Hvis ett selskap gjør det dårlig trenger du ikke merke noe til det, fordi det kan gå bra med alle de andre.

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.