Aksjesparekonto

Bli aksjemegler fra sofakroken

Med aksjesparekonto har det aldri vært enklere å spare i aksjer og aksjefond.

De fleste av oss har et mål om å spare en viss sum hver måned – enten det er til noe i nær fremtid som oppussing og reise, eller noe mer langsiktig som ny bolig eller pensjon.

Det er mange måter å spare på, og du kan blant annet velge å spare i tradisjonell sparekonto, boligsparing for ungdom, mikrosparing, pensjonskonto eller å spare i aksjer og fond. Sistnevnte høres kanskje skummelt ut og noe som kun gjelder aksjemeglere, men nå har regjeringen besluttet å gjøre sparing i aksjer og fond mer tilgjengelig og enklere for alle. Og det beste? Du kan gjøre det fra sofakroken.

Det store spørsmålet er – hvordan skal jeg få mest ut av sparingen min?

Dette er aksjesparekonto

Ved å spare i aksjer og fond, er det mulig å få en høyere avkastning enn i andre tradisjonelle spareformer, som for eksempel banksparing. Ved å spare i fond kan du forvente å få en avkastning på sparingen som er 3-6 % høyere enn du får ved å spare i bank. Med andre ord kan sparepengene dine vokse raskt!

Med aksjesparekonto blir det å spare i aksjer og fond enda enklere og mer gunstig for deg. Dette er en konto hvor du kan samle alle aksjer og fond som du sparer i. Målet er å gjøre det lettere for folk flest å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond, og ikke minst at du enkelt får oversikt siden alt samles på et sted.

Oppnår du gevinst, det vil si at verdien på fond og aksjer har steget og gitt deg avkastning, slipper du å skatte av den så lenge den blir stående på aksjesparekontoen din. Du kan altså investere gevinsten på nytt uten å måtte betale skatt. Det vil si å bruke det du har tjent, og kjøpe deg flere og nye aksjer. Det er først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen din at du må betale skatt.

Eksempel:

Har du for eksempel satt inn 50 000 kroner i et aksjefond som stiger 25 prosent, sitter du med 12 500 kroner i gevinst. Da kan du investere hele beløpet på 62 500 kroner, uten å skatte av de 12 500 kronene du har i gevinst.

Du kan velge å ta ut innskuddet ditt på 50 000 kroner, men ønsker du også å ta ut hele summen på for eksempel brukskontoen din og stikke 12 500 rett i lomma, må du betale skatt. Gevinsten skattlegges da som aksjeinntekt, og i 2017 ligger skatteprosenten på 29,76 prosent. Med andre ord sitter du igjen med 8780 kroner i gevinst etter skatten er trukket.*

Tidligere har det vært slik at om du ønsker å selge aksjer og fondsandeler du eier i et selskap eller i et fond, har du måtte skatte av gevinsten du har oppnådd FØR du kan investere pengene på nytt et annet sted. Med aksjesparekonto gjelder ikke dette lenger, og du kan bytte, kjøpe og selge aksjer og fond nesten slik du vil, uten å skatte av gevinsten du har oppnådd først. Skatten kommer først når du tar gevinsten ut av kontoen.

Aksjesparekonto er gratis å opprette. Kontoen finnes i mobil- og nettbanken din, og du kan enkelt logge inn og følge med på utviklingen. Er du interessert i å spare i aksjer og fond, og samle alt på ett sted? Logg inn i mobilbanken eller nettbanken din for å opprette aksjesparekonto og komme i gang med sparingen!

*Eksempelet tar ikke hensyn til skjermingsfradrag – et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten. Selv om du bytter fond underveis, vil du ikke bruke opp fradraget. I aksjesparekonto blir skjermingsfradraget fra de enkelte aksjene/fondene fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Skjermingsfradraget benyttes først når du flytter penger ut av kontoen. 

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond. Les mer om dette passer for deg.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer