Aksjesparekonto

Slik får du mest ut av sparepengene dine

Ekspertene anbefaler deg å opprette aksjesparekonto.

At det er lurt å spare jevnlig er ingen hemmelighet. Men vet du hvor det lønner seg å plassere sparepengene dine for få mest igjen for dem? Plasserer du dem riktig, kan beløpet stige jevnt og trutt nesten av seg selv.

Mer sparepenger i aksjer og fond

Når du hører ordet sparing tenker du kanskje automatisk på vanlig sparekonto? På en sparekonto er pengene raskt tilgjengelig når du trenger dem, men per i dag er styringsrenten lav, noe som igjen betyr lav rente på sparekonto. Derfor er sparekonto for mange ikke den beste sparemåten om du har lyst å spare langsiktig.

Med andre ord vil sparing i aksjer og fond være en bedre løsning, hvor du kan spare langsiktig og få muligheten til å tjene mer på det du sparer.

Velger du å spare i fond, kan du forvente å tjene 3-6 % mer enn du ville gjort på en vanlig sparekonto. Grunnen til dette er at fondet du har plassert sparepengene dine i har investert i selskaper som stiger i verdi. Denne verdistigningen resulterer i økt pris på selskapets aksjer, og det er nettopp disse prisene du har investert i, som gjør at verdien på aksjene du eier stiger. Dette vil da gi deg gevinst.

Eksempel:

Sparer du for eksempel 500 kroner i måneden i fem år med en innskuddsrente på 1,7 % - som er vanlig markedsnorm å bruke som det ”risikofrie” alternativet, vil du mest sannsynlig ha 31 323 kroner på kontoen din.

Sparer du derimot samme beløp like lenge i et bredt fond, med forventet avkastning på 6,25 %, har du en saldo på 35 123 kroner.

- Du må gjerne velge å ikke spare, men jeg ønsker at folk skal forstå hvorfor man bør begynne å starte sparingen tidlig. Tid er nemlig svært viktig for oss vanlige folk som skal spare i fond, og rentes rente-effekten er enorm når vi begynner å snakke 20-, 30- og 40-års sparehorisont. Forskjellen mellom bank og fond blir stort med tiden, og det er så vanskelig å komme i mål når du skal spare over kortere tidsintervaller, forteller Mathisen.

Les om fordeler og ulemper med aksjesparekonto

Oversiktlig sparing i fond i aksjesparekonto

Hensikten med aksjesparekonto er å gjøre det lettere for folk flest å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond. I kontoen har du hele tiden full oversikt over alle fond og aksjer som du sparer i og de ulike spareavtalene, og du har tilgang til kontoen fra både mobilbanken og nettbanken din.

I en aksjesparekonto har du alt samlet på ett sted; en vanlig konto, en VPS-konto hvor aksjene dine står og en fondskonto som du har fond på. Alle som sparer i aksjer og fond må ha en VPS-konto. 

Tidligere måtte du skatte av eventuell gevinst med en gang du solgte fond og aksjer, men det trenger du ikke om du har aksjesparekonto. Nå trenger du ikke å skatte på gevinst fra salg av fond og aksjer som står på aksjesparekontoen din, så lenge du lar gevinsten bli stående igjen på kontoen. Du kan også ta ut beløpet du har kjøpt aksjer og fond for uten å skatte.

Om du allerede sparer i aksjer eller fond, er det lurt av deg å samle investeringene dine i en aksjesparekonto.

Les om hvordan du utnytter akjsekontoen til det fulle

Aksjesparekonto er helt gratis å opprette. Kontoen er tilgjengelig i både mobilbank og nettbank, og du vil hele tiden ha full oversikt og muligheten til å følge med på hvordan det går med sparepengene dine.

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond. Les mer om dette passer for deg.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer