Bygg og anlegg | Forsikringer

Innen bygg- og anleggsbransjen er det flere forsikringer som kan være kritiske for bedriften om noe skulle skje. De fleste forsikringene kan skreddersys bedriftens behov.


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Bedriften må ha:

Lovpålagte forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 

Yrkesskadeforsikring
Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
Bilforsikring
Har dere ansatte med firmabil/varebiler er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
Arbeidsmaskin
Dekker gravemaskiner, traktorer, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner.

Bedriften bør ha:

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.

Løsøreforsikring
Forsikringen dekker blant annet verktøy, maskiner og annet utstyr som bedriften eier.
Prosjektforsikring
Forsikringen er skreddersydd for for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.
Avbruddstap
Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser.
Ansvarsforsikring
Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
Næringsbygg
Næringsbygg-forsikring passer for bedrifter som eier bygninger hvor det drives næring.
Helseforsikring
Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Bedriften kan ha:

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en tryggere og mer attraktiv arbeidsplass.

Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykkesforsikring
Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
Reiseforsikring
Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
Uførepensjon
En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.
Annen sykdom
Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?