Eiendom | Forsikringer

Eiendomsbransjen er en viktig bidragsyter til verdiskapning over hele landet, og inkluderer utvikling, omsetning, drift og forvaltning av eiendom. Både verdiskapningen og dere som jobber med den bør forsikres.

Bedriften må ha:

Noen bedriftsforsikringer er lovpålagte å ha dersom bedriften har ansatte. Bygningsforsikringen kan være kritisk å ha dersom det skulle skulle skje noe med bygningen(e).

Yrkesskadeforsikring
Bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Den dekker både heltids- og deltidsansatte.
Næringsbygg-forsikring
Næringsbygg-forsikring passer både for større og mindre bygninger hvor det drives næringsvirksomhet.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?