Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring (også kalt underslagsforsikring) dekker det direkte økonomiske tapet bedriften eller idrettslaget kan få ved underslag eller bedrageri. 

en bedriftseier ser over regnskapet til bedriften og ser bekymret ut
Ingen krav om domfellelse før det utbetales erstatning.
Dekker tap av data på grunn av virus eller datakriminalitet.

Hva dekker kriminalitetsforsikring?

Kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring) dekker direkte økonomisk tap mot bedriften eller kunder av bedriften, der ansatte eller vikarer gjør en straffbar handling med vinningshensikt.

en kalkulator symboliserer underslag

Dekninger Dekker Dekker ikke
Tyveri  
Underslag  
Bedrageri  
Hærverk  
Indirekte økonomisk tap  
Kryptovaluta  
Utpressing eller løsepenger  
Datainnbrudd  

Tilleggsdekninger
   
Økonomisk tap som påføres kunder  
Datakriminalitet  

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede kriminalitetsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift eller idrettslag.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens eller idrettslagets behov.

Hva er IPID?

 

Hvorfor kriminalitetsforsikring?

Alle bedrifter som har ansatte bør forsikre seg mot økonomisk kriminalitet. Undersøkelser fra blant annet PwC viser at mange norske bedrifter opplever at ansatte utfører økonomisk kriminalitet, som underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentforfalskning.

Underslag er den mest vanlige formen for kriminalitet blant ansatte, og det er butikker, hoteller og restauranter som er mest utsatt.

 

Eksempler på underslag

For enklere å forstå hvordan forsikringen kan brukes viser har vi samlet noen skadeeksempler hvor underslagsforsikringen har vært avgjørende for bedriften.


Stjålet verktøy

En ansatt i en entreprenørbedrift hadde over tid stjålet diverse verktøy og materialer. Totalt utgjorde verdien på de stjålne materialene mange tusen kroner. Tapet som ble påført bedriften ble dekket av entreprenørbedriften sin kriminalitetsforsikring. 


Overførte til egen konto

En regnskapsfører i en liten kontorbedrift overførte penger til sin egen konto. Bedriften sitt tap ble dekket av bedriftens kriminalitetsforsikring.


Underslag i idrettslag

En tillittsperson i et idrettslag var ansvarlig for å håndtere idrettslaget sine inntekter fra et stort loppemarked. Personen overførte deler av inntekten fra salget til seg selv, og kamuflerte det i regnskapene. Tapet som ble påført idrettslaget ble dekket av kriminalitetsforsikringen.

Hvem er ansatt?

Det skal foreligge et ansettelsesforhold mellom bedriften og den som begår økonomisk kriminalitet på skadetidspunktet. 

I idrettslag og -foreninger omfatter kriminalitetsforsikringen også dugnadsarbeidere med fullmakt til å håndtere midler.


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du blitt utsatt for økonomisk kriminalitet?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }