eGiro/Cremul andre innbetalinger

Med eGiro/Cremul bokføres innbetalingene uten KID eller innbetalinger fra utlandet automatisk.

En slipper å registrere innbetalinger uten KID manuelt. Det sparer tid og reduserer faren for å gjøre feil.
Få god oversikt i regnskapssystemet over hvem som har betalt, også fra dem som ikke har fylt inn KID.


eGiro/Cremul passer som regel best for bedrifter som har mer enn 20 innbetalinger uten KID eller innbetalinger fra utlandet per måned.


Bedriften må ha:

  • Et regnskapssystem. De fleste regnskapssystemer er tilrettelagt for OCR. Sjekk med din leverandør for å være helt sikker.
  • Nettbank Integrert. Har bedriften kun Nettbank Basis, så må en oppgradere til Nettbank Integrert.


Hvorfor kalles det eGiro/Cremul?

eGiro og Cremul er ulike navn på samme type produkt. Om en skal ha eGiro og Cremul kommer an på hvilket regnskapssystem en bruker. Vi vil veilede det til hvilket som passer best for deg.

OCR + eGiro/Cremul

De fleste bedrifter som har eGiro/Cremul har også en OCR-avtale for innbetalinger med KID.