Klientkonto

Er virksomheten underlagt særlige bestemmelser om oppbevaring og forvaltning av klientmidler? Da må midlene settes inn på en klientkonto.

Sikrer at midlene holdes adskilt mellom forvalter og klient
Full oversikt i nettbank og mobilbank

pc

 

Nyttig å vite om klientkonto

Passer for bedrifter som advokater, eiendomsmeglere, inkassobyråer og andre som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler.

Det er kun klientforvalter eller person med skriftlig fullmakt fra klientforvalter som har rett til å disponere klientkontoer. Banken kan ikke bruke midler på klientkonto til motregning mot klientforvalter.


Renter og vilkår