Vi oppgraderer nettbank bedrift

Vi har nå oppgradert nettbank bedrift for å gjøre den bedre for deg. Håper du er fornøyd med endringene!


Hva er nytt?

Vi går over til nytt betalingssystem og i den forbindelse rydder vi i nettbanken og enkelte funksjoner endres. 

Enklere utenlandsbetaling
For deg som betaler til utlandet vil det nå bli mye enklere. Du trenger kun å legge inn et par felt - resten blir fylt ut basert på landet du betaler til.

Ny og enklere funksjon for faste betalinger 
Det er blitt enklere å legge opp faste betalinger. Den kan brukes på både innlands-, utenlandsbetalinger og overføringer. Faste betalinger erstatter gjentagende betalinger. 

Disse og flere endringer i din nettbank kan du lese mer om under.


Mer om endringene i nettbank bedrift

Når du legger inn kontonummer eller IBAN-nummer, vises de felter som skal fylles ut. 

  • IBAN er en internasjonal standard for kontonummer som forbedrer flyt i betalingene. IBAN-nummer brukes av land i EU/EØS og mange flere land. 
  • For de som ikke har tatt i bruk IBAN skal kontonummer og BIC legges inn. 

Når du legger opp og godkjenner en fast betaling er alle fremtidige betalinger knyttet til denne ferdig godkjent - du trenger med andre ord ikke godkjenne hver betaling.

  • Når du legger opp en betaling kan du direkte velge "Ja" for "Opprette fast betaling".
  • Betalingen vil vises i forfallsregisteret to måneder fram i tid.
  • Avtalene om fast betaling finner du under Betaling - Forfall - Faste betalinger. 

Du kan også legge opp fast betaling til utlandet og overføringer. 

Når du legger opp og godkjenner en fast betaling til utlandet er alle fremtidige betalinger knyttet til denne ferdig godkjent - du trenger med andre ord ikke godkjenne hver betaling.

Ved flytting til nytt system fjerner vi betalinger med forfall mer enn 13 måneder fremover. Du kan selv legge opp betalingene som faste betalinger.  

Gjentakende betaling er nå erstattet med fast betaling. Avtalene om fast betaling finner du under Betaling - Forfall - Faste betalinger. 

Betalingene vil vises i forfallsregisteret to måneder fram i tid. 

Nb! Har du betalinger med forfall om 13 måneder eller mer? Når vi har flyttet til nytt system vil betalinger med forfall senere enn 13 måneder fremover fjernes. Har du behov for å legge opp betalinger videre oppretter du disse som faste betalinger. 

  • Registrerte betalinger vil vises med konverteringsdato som dato for registrert. Konverteringsdato er datoen vi går over til nytt system og oppgraderer nettbanken.        
  • For noen betalinger vil vi ikke kunne vise navnet på den som registrerte betalingen. Da vil det vises kun et strek – eller registrert av "bankbruker". 

Betalinger som kun er registrert eller delvis godkjent og med forfall mer enn en måned tilbake vil ikke lenger vises i nettbanken etter oppgraderingen. 

Om du har hatt betalinger som ble avvist for mer enn en uke siden vil disse ikke bli med over i ny nettbank. 

Har du behov for å gjøre en internoverføring på valutakonto skal du bruke skjermbildet for «Overføring».

Vi har nå fått bedre validering av opplysninger ved utenlandsbetalinger. Når du betaler til en mottaker som er registrert før vi flyttet til nytt system, kan det være noen opplysninger om denne mottakeren som er feil. Du kan enten endre på mottakeropplysninger eller slette den og opprette den på nytt. 


Kvikkguiden til nettbanken er oppdatert, her kan du finne hjelp hvis du lurer på noe. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }