Hvordan administrerer jeg fridager?

Du kan manuelt legge inn felles fridager som vil gjelde for alle timebrukere i selskapet.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Administrer fridager. Du legger inn ny fridag ved å klikke på den aktuelle datoen i kalendervisningen. 


2. Sett hake dersom fridagen skal være halv dag, og legge til sluttdato dersom det skal være flere fridager på rad. Legg inn beskrivelse og klikk på Lagre fridag.


3. Du kan gjøre endringer på en eksisterende fridag ved å klikke på aktuell dato i kalendervisningen som vist i punkt 1. Her kan du også fjerne fridagen i sin helhet.