Hva er aksjonærregisteroppgaven, og hvordan leverer jeg den?

Alle aksjeselskaper må levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar. Du kan gjøre det selv i Altinn, eller få regnskapsfører til å gjøre det for deg. Mange vil nok få til dette på egenhånd, så lenge det ikke har vært endringer på eiersiden i bedriften eller andre hendelser som kompliserer utfyllingen av oppgaven.

data-pc-hender-tastatur-mus-lys

Hva er aksjonærregisteroppgaven? 

I aksjonærregisteroppgaven rapporterer du hvem som er eiere av selskapet, eller rettere sagt aksjonærer i selskapet, og alle hendelser knyttet til det å være aksjonær. Dette er for eksempel utbytter, kjøp og salg av aksjene i selskapet og kapitalforhøyelser. Fusjoner og fisjoner med andre selskaper er også en del av aksjonærregisteroppgaven.

Aksjonærregisteroppgaven er todelt slik at du først fyller ut generelle opplysninger om selskapet og opplysninger som gjelder alle aksjonærene, og deretter nærmere detajler knyttet til den enkelte aksjonær.

Det fine med aksjonærregisteroppgaven er at Skatteetaten får full oversikt over selskapshendelsene. Når skattemeldingen for deg som aksjonær kommer, er omtrent hele jobben gjort. Dette gjelder både for selskaper og privatpersoner som er aksjonærer. Har bedriften eierandeler i et annet selskap, vil det gjøre jobben for deg i sin aksjonærregisteroppgave.


Trenger du hjelp til å sende inn aksjonærregisteroppgaven? 


Hvordan leverer jeg aksjonærregisteroppgaven? 

Du leverer aksjonærregisteroppgaven i Altinn, skjemaet du skal sende inn heter RF-1086. Du finner også direktelenke til skjemaet på Skatteetaten sine nettsider.

Har du levert aksjonærregisteroppgaven tidligere år, og ikke har utbetalt utbytte, hatt endringer på eiersiden eller andre selskapshendelser? Da ligger fjorårets aksjonærregisteroppgave klar til deg, ferdig utfylt når du søker den opp i Altinn (RF-1086).

Hos Skatteetaten finner du filmer som viser hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven:

Alle filmene og flere veiledninger finner du på denne siden hos Skatteetaten.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }