Hvordan setter jeg opp betalings- og leveringsbetingelser?

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til fanen Betingelser.

betingelser-1

2. Gå til Betalingsbetingelser. Klikk på Legg til ny for å opprette en ny betalingsbetingelse.


3. Sett navn og antall kredittdager på betingelsen. Legg til en eventuell beskrivelse og velg Lagre.

Antallet kredittdager du setter definerer hvor mange dager det skal gå fra fakturadato til forfallsdato på utgående faktura. Standarden er 14 kredittdager.


Hvis du vil definere kredittdager fra og med neste måned (fri måned), kan du presisere dette ved å bruke minusfortegn. Eksempel: Hvis fakturadato er 03.03.2023, og forfall skal være 14 dager fra og med neste måned, setter du antall kredittdager = -14. Forfallsdato på faktura vil da bli 14.04.2023.


4. Gå til Leveringsbetingelser. Klikk på Legg til ny for å opprette forhåndsdefinerte leveringsdager.


5. Sett navn og antall leveringsdager på betingelsen. Legg til en eventuell beskrivelse og velg Lagre.

Antallet leveringsdager du setter definerer hvor mange dager det skal gå fra fakturadato til leveringsdato. Standarden er 0 leveringsdager.


6. Husk å velge Lagre innstillinger når du har opprettet ønskede betingelser.

Betingelsene du oppretter vil nå dukke opp som valg på kundekortet og i fakturabildet:


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }