Hvordan setter jeg opp egendefinert purreplan?

Du kan sette opp en egendefinert purreplan slik at purringer og inkassovarsel sendes ut slik du ønsker. 

1. Gå til Innstillinger og Salg, og velg Innkreving. Bla ned til Purreplan

2. Velg Egendefinert og trykk på Endre egendefinert plan

regnskapsprogram-purreinnstillinger-1

3. Under Purring legger du inn antall purringer, og du kan i prinsippet sette opp så mange purringer du ønsker ved å trykke Legg til purring


4. Under Inkassovarsel og sending setter du opp inkassovarsel dersom du ønsker dette. Dersom du ikke ønsker å sende faktura til inkasso kan du velge Fjern inkassoregler fra planen.


5. Du må spesifisere følgende informasjon når du administrerer purringer og inkassovarsel: 

  • Tittel: Navn på regelen. 
  • Dager fra siste forfall: Indikerer hvor mange dager det går fra forfallsdato på original faktura eller siste purring til purringen/inkassovarselet er klar til å sendes. 
  • Dager til forfall: Indikerer hvor mange dager som går fra purringen blir utstedt til den forfaller.
  • Gebyr: Purregebyr som legges på purring/inkassovarsel. Disse er kumulative, som vil si at for eksempel gebyret fra regel nummer 1 blir med videre på de neste purringene. 
  • Melding: Teksten her vil vises på blankett for purring/inkassovarsel. Dersom du har satt hake ved Bruk tittel/beskrivelse som emne/tekst i e-post til kunde under Purreinnstillinger, vil denne også komme med i e-posten som sendes til kunden. 
  • Automasjon: Her kan du velge å sette opp automatisk oppretting og sending av purring/inkassovarsel. Dersom du kun velger Opprett automatisk, vil purringene/inkassovarslene opprettes med status Ikke sendt. De kan deretter sendes til kunden manuelt ved å gå til Salg, Purring og Aktive Purringer. Velger du Send automatisk vil purring/inkassovarsel sendes automatisk i henhold til purrereglene som er satt opp. 

6. Under Oppsummering får du en oversikt over purrerelgene inkludert forfallsdager, gebyr og forhåndsdefinert tekst. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }