Hvordan kan jeg opprette egne timearter?

Du finner flere standard timearter, men om disse ikke passer, kan du lage egne.

  • I menyen går du på Timer og Timeart. 
  • Velg Ny timeart.
  • Legg inn navn og beskrivelse, og koble mot produkt eller timer dersom du ønsker det.