Hvordan bokfører jeg kjøp av varer og tjenester fra utlandet?

Ved kjøp av varer og tjenester fra utlandet skal mva beregnes og bokføres ut fra opplysningene på en tolldeklarasjon selskapet ditt får tilsendt i Altinn. Du finner mer informasjon om reglene for beregning av innførselsmva på nettsidene til Skatteetaten og Tolletaten

Bokføring av inngående faktura fra utenlandsk leverandør

Den inngående fakturaen bokføres som en regning.

1. Fyll inn feltene under Fakturadetaljer og Regnskap.

2. Trykk på Varer kjøpt i utlandet eller Tjenester kjøpt i utlandet. Programmet vil da automatisk gi deg valget mellom mva-koder som gjelder for import av varer eller tjenester. 

regnskapsprogram-import-varer-tjenester-1

3. Du skal bruke mva-kode 21 på kostnadsføringen på den inngående fakturaen. Kode 21 er grunnlag fra innførselsfakturaen med høy sats mva (22 er mellomsats og 23 er lav sats). Mva-kode 21-23 vil ikke havne på skattemeldingen for merverdiavgift. Vi bokfører med denne koden kun for dokumentasjon. 

4. For å se bokføringen går du til Regnskap og velger Søk på bilag

Vi ser på bilaget at kode 21 har sin egen mva-konto. Det blir ført 0 i beløp på linjen, men det blir lagret et grunnlag. Grunnlaget blir altså ikke med på skattemeldingen for merverdiavgift. Det er kun for senere rapportering/dokumentasjon at dette lagres. 


Tolldeklarasjon fra Altinn

Når varen fortolles inn i Norge sender speditør informasjon til Altinn. Dette oppsummeres i en tolldeklarasjonsoversikt som er tilgjengelig i Altinn etter månedsslutt. Deklarasjonsoversikten må bokføres i SpareBank 1 Regnskap for å få rapportert mva på skattemeldingen. Under ser du et eksempel på en tolldeklarasjonsoversikt: 

Det er også viktig at du kontakter speditør for å få underdokumentasjon som kontrollerer at beløpet på statistisk verdi i tolldeklarasjonen stemmer. Dokumentasjonen du får fra speditør inkludert faktura skal legges ved tolldeklarasjonen i regnskapet. 


Bokføring av tolldeklarasjonen

1. For å bokføre dette kan du gå til Regnskap og Føre bilag. Legg inn disse opplysningene:

Dato: Velg siste dato i perioden opplyst på deklarasjonsoversikten. 

Debet:

  • Konto 4380.
  • MVA-kode 81. 

Kredit

  • Konto 4380.
  • MVA-kode 0 (Standard MVA-kode på konto 4380).

Beløp: Sum innførsel.

Beskrivelse: "Tolldeklarasjon for periode xxx".

Bilag/vedlegg: Trykk på det blanke feltet i kolonnen under bindersen for å laste opp tolldeklarasjonen som bilag. 

2. Bilaget vil se slik ut hvis du søker det opp under Regnskap og Søk på bilag

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }