Hvordan gjør jeg opp for nye bilag i tidligere innsendt mva-termin?

I SpareBank 1 Regnskap er det to muligheter for å gjøre opp bilag fra tidligere oppgjorte mva-terminer:

Metode 1. Du kan sende en ny mva-melding for de aktuelle terminene som erstatter den opprinnelige (anbefales).

Metode 2. Du kan ta med bilag fra tidligere terminer i en annen annen termin som ikke er sendt inn.


Metode 1: Sende ny mva-melding for tidligere terminer (anbefales)

I eksemplet under er mva fra termin 1 gjort opp, bokført og betalt. Deretter har det kommet nye posteringer i terminen fordi regnskapet ikke var låst. På info-feltet får du da beskjeden Nye transaksjoner. Disse kan nå kjøres ved å lage en ny mva-melding for termin 1, selv om andre terminer er blitt sendt inn til Altinn og bokført. 

1. Klikk på termin 1 for å opprette en ny mva-melding for terminen. 

regnskapsprogram-mva-melding-5

Over mva-oppgaven vil du nå få beskjed om at nye transaksjoner er registrert på denne terminen etter siste innsendelse. 

2. Klikk på Klargjør ny mva-melding. Den nye mva-meldingen vil overskrive den forrige, som krediteres og slettes. 

3. Kontroller mva-meldingen og send den inn. Etter signeringen vil mva-meldingen få status Fullført, og et bilag genereres. Den kan nå sendes til betaling. 

Merk at dersom du allerede har betalt den forrige mva-meldingen, skal du kun betale differansen. Du finner differansen/restbeløp som skal betales ved å sjekke saldo på konto 2470 for aktuell periode. Dersom den forrige mva-meldingen ikke er betalt, redigerer du beløpet fra utbetalingslisten i bankmodulen. Metode 2: Mva-oppgjør for bilag fra tidligere terminer, men oppgjøret gjøres i en annen termin

Hvis du har bilag fra tildligere terminer som ikke er innrapportert på den terminen de tilhører, kan du kjøre mva-oppgjør for bilagene i en senere termin. Eksempelet under vises når bilaget er bokført i en tidligere termin, men det er blitt tatt med i oppgjøret for 2. termin. Dersom det er ført bilag i en tidligere termin etter innsending av denne, vil du få beskjed om at Nye transaksjoner er registrert på tidligere terminer etter innsendelse. Du kan se føringene som ikke er oppgjørt ved å klikke på Se nye føringer. Dersom du ønsker å ta med disse posteringene fra tidligere perioder, sender du inn ny mva-melding. 

1. Klikk på Klargjør mva-melding

2. Sett hake ved Ta med nye transaksjoner fra tidligere terminer på denne innsendelsen. Da vil posteringer fra tidligere terminer bli inkludert på denne terminen. 

3. Klikk på Fortsett

4. Kontroller mva-meldingen og send den inn. Etter signering vil mva-meldingen få status Fullført, og et bilag genereres. Den kan nå sendes til betaling. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }