Hvordan oppretter eller endrer jeg dimensjoner?

Som standard har systemet to dimensjoner: prosjekt og avdeling. I tillegg kan du legge til egendefinerte dimensjoner som for eksempel lokasjon.

Opprette ny dimensjon

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Dimensjoner

dimensjoner-1


2. 
Klikk på Ny dimensjon.


3. 
Sett hake for at dimensjonen er aktiv. Legg inn navn og klikk Lagre


Opprette kategori i dimensjon

1. Gå til Innstillinger og Dimensjoner i toppmenyen. Klikk på de tre prikkene bak dimensjonen du vil opprette kategorier for og velg Gå til liste

2. Klikk på Opprett ny og legg inn eventuelt nummer, navn og beskrivelse. Hvilke felt som er synlige vil avhenge av dimensjonen. Dersom du ikke fyller inn nummer blir dette autogenerert. Klikk på Lagre


Prosjekt er en dimensjon, mens spesifikke prosjekter, for eksempel "Bygging av skatepark" eller "Oppføring av lekeplass" er kategorier innenfor dimensjonen prosjekt.


Endre eksisterende kategori

1. Gå til Innstillinger og Dimensjoner i toppmenyen. Klikk på de tre prikkene bak dimensjonen du vil endre og velg Gå til liste

2. Klikk aktuell kategori for å få opp detaljvisningen til høyre. Alle detaljer kan fritt endres. 

3. Gå til fanene for å få en oversikt over eksisterende tilbud, ordre og faktura som er knyttet mot den valgte dimensjonskategorien.

4. Klikk på ikonet for søppelspann dersom du ønsker å slette aktuell dimensjonskategori, men merk at du ikke kan slette en kategori som allerede er benyttet i bilagsføring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }