Vi har innbetalinger eller utbetalinger på kontoutskriften som ikke har blitt importert fra nettbanken, hva gjør vi?

I slike tilfeller kan man registrere inn og utbetalinger manuelt. Det kan for eksempel være at det var inn og utbetalinger på kontoen før nettbanken ble opprettet, et typisk eksempel er innbetaling av aksjekapital.

Ikke registrer inn og utbetalinger som ikke finnes på kontoutskriften, da blir det feil i regnskapet.

  • Klikk Bank og Bankavstemming til venstre i menyen
  • Klikk til høyre for kontoen det gjelder, på valget under Status
  • Klikk på menyen ... (tre prikker) oppe til høyre
  • Legg inn dato, beskrivelse og beløp. Er det utbetaling legger du minus foran beløpet.
  • Klikk Lagre bankposter