Hvordan få tilbake mva på anskaffelser jeg gjorde før bedriften ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Når bedriften er mva-registrert i Brønnøysund, kan man føre mva-fradrag for kostnadene. Man kan i tillegg føre mva-fradrag for alle kostnader bedriften har pådratt seg fra stiftelsen og frem til mva-registreringen. Dette kalles et tilbakegående avgiftsoppgjør. Korrigeringen og fradraget skal sendes inn som en tilleggsoppgave for den terminen selskapet ble mva-registrert fra.

1. Send først inn hovedoppgaven for første periode du skal rapportere mva.
2. Korriger deretter mva på kostnader før mva-perioden.
3. Send inn en tilleggsoppgave for den første mva-perioden.

Eksempel:
Dersom beløpsgrensen på 50 000 kroner overstiges i mars, vil bedriften registreres fra termin 2 (mars – april). Oppgaven for termin 2 sendes inn på vanlig måte med omsetning og fradrag for fakturaer med dato i mars og april. Etterpå korrigerer du kostnader fra tidligere perioder og sender inn en tilleggsoppgave for periode 2. Kontakt skatteetaten dersom du er usikker på hva du kan kreve mva-fradrag for 


Hvordan gjør jeg korrigeringene? 


1. Sett bedriften som avgiftspliktig i Sparebank 1 Regnskap.

2. Send inn hovedoppgaven.

3. Korrigeringen gjør du i Regnskap - føre bilag:
Eksempel: Bedriften ble stiftet i oktober 2019 og nådde i mars 2021 beløpsgrensen på kr 50.000 i omsetning. De har nå mottatt bekreftelse på mva-registrering i Brønnøysundregisteret. Utgifter fra oktober til mars kan bedriften nå føre mva-fradrag for. Den har hatt kostnader på 25.000 kroner for kjøp som er bokført på konto 6510 Verktøy uten mva-fradrag. Nå kan kostnaden endres slik at bedriften får mva-fradrag for den.

4. Har du gjort mange kjøp som du skal kreve tilbakegående avgiftsoppgjør for, må du gjenta prosessen under på kontoene du har brukt. Du kan føre disse på ett bilag. Korrigeringen i føre bilag blir da slik: 

Dato velg siste dag i terminen selskapet ble mva-registrert (i eksempelet 30. april)
Debet kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA kode 1: 25%
Kredit kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA ingen mva (la feltet stå blankt)
Beløp beløpet du har betalt
Beskrivelse Korrigering tilbakegående avg.oppgjør

I eksempelet blir føringen da slik:

Tilbakeføring av avgiftsoppgjør.

kr 5 000 til gode i mva og kostnaden blir redusert med kr 5 000.

5. Når alle korrigeringer er gjort sender du inn tilleggsoppgaven til Altinn. 

    1. Velg riktig termin.

    2. Klikk på pil ned og opprett endringsmelding.

    3. Velg tilleggsmelding og opprett.

    4. Send inn til Altinn.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }