Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en personalforsikring/yrkesforsikring som arbeidsgiver er lovpålagt (lov om yrkesskadeforsikring) å kjøpe til de ansatte. Er du selvstendig næringsdrivende er det frivillig å kjøpe yrkesskadeforsikring. 

Yrkesskadeforsikringen kan ikke kjøpes av NAV, men kan kjøpes av banken din (forsikringsselskapet). Ved yrkesskade kan du være dekket både fra forsikringsselskapet og NAV. Det er derfor viktig at du melder ifra om yrkesskade både til forsikringsselskapet og NAV.

Yrkesskadeforsikringen dekker personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser eller påvirkning fra skadelige stoffer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer. 

Som hovedregel er ikke belastningsskader å anse som yrkesskader, og er derfor ikke dekket av yrkesskadeforsikringen. Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss kan denne også utvides med forsikring for annen sykdom, fritidsulykke og sykelønn.


Les mer om hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen.
 

Ønsker du å kjøpe yrkesskadeforsikring for dine ansatte?


Les også: