Bestill revisjonsoppgave

Nå kan du bestille revisjonsoppgaven via vår samarbeidspartner Brevio.
Tjenesten lar revisor bestille eksterne bekreftelser fra alle norske banker, samt norske og internasjonale virksomheter.. Revisjonsoppgaven
vil være tilgjengelig i slutten av januar.

brevikon

Hva får revisor i Brevio?

 • Dashboard med oversikt over innsamlingsprosessen og automatisk oppdatering av status.
 • Det tar to minutter å sende forespørsel.
 • Automatisk innhenting av informasjon fra Brønnøysundregisteret.
 • Brevio følger opp bankene og sender påminnelser til de som trenger det.
Illustrasjon-Mann-prospekt-ost

Er du revisor? Slik gjør du:

 1. Gå til Brevio.com, og registrer ditt revisjonsselskap.
 2. Send bestillingen til SpareBank 1 Sørøst-Norge fra bestillingsportalen. 
 3. Revisjonskunden mottar fullmakten på e-post, og kan signere denne digitalt.
 4. Anmodningen går automatisk til oss, og du vil motta revisjonsoppgaven digitalt i retur.
 5. Pris kr 1500,- per oppgave (kr. 5000,- per konsern) (faktureres fra SpareBank 1 Sørøst-Norge).

 

Hvordan gi revisor tilgang i nettbank bedrift

Administrator i nettbank bedrift kan gi revisor tilgang til selskapets nettbank bedrift-avtale slik at revisor kan hente ut nødvendig dokumentasjon som revisjonsoppgaver, årsoppgaver, samt få innsyn i kontoer etc. Trykk på "Meny" og "Brukere" under menypunktet "Administrasjon".  

Administrator legger opp revisor som ny bruker og tildeler nødvendige roller og rettigheter:

 • Innsyn fond (dersom selskapet har fondsløsning i SpareBank 1 Østlandet).
 • Innsyn i avtaler.
 • Innsyn i alle brukertilganger.

I tillegg bør administrator huke av for å gi revisor innsyn på alle konti i nettbank-avtalen for den aktuelle bedriften. Da kan revisor se og få tilgang til alle bedriftens konti og hente ut årsoppgaver og revisjonsoppgaver. Husk å trykke «Signer og fullfør».

Revisjonsoppgaven ligger under "Meny" og "Årsoppgave" under menypunktet "Transaksjoner". 

Merk:
Både revisjons- og årsoppgave heter «Årsoppgaver», og revisor må ha
minimum innsynsrett på alle bedriftens konti for å kunne få ut revisjons- og årsoppgaver. For å finne revisjonsoppgave fra for eksempel 2020, søk årstall 2021.

Revisor, med en bruker i nettbank bedrift med tildelte roller og rettigheter som beskrevet over, kan hente ut lister over brukere i nettbank bedrift-avtalen med tilhørende roller og rettigheter på konto. Trykk «Meny» og «Brukere» under menypunktet «Administrasjon». Her kan revisor enkelt eksportere utvalgte eller alle brukere, med tilhørende roller og kontorettigheter, til Excel eller i pdf-format.

Trykk på «Meny» og «Hendelseslogg» under menypunktet «Administrasjon». Her kan revisor se på hva brukere og administrator har foretatt av innlogginger og betalinger, samt se om det er gjort endringer på brukere, lagt opp nye brukere eller slettet brukere. Oversikten kan også eksporteres til Excel.

Det er fortsatt mulig for revisor å bestille revisjonsoppgave fra banken via e-post:

Revisjonsoppgave blir lagret under transaksjoner/årsoppgave i nettbank bedrift.

Her er den tilgjengelig for brukere som har innsynsrett til alle bedriftens kontoer.

Det er enkelt å hente denne oppgaven ut fra nettbanken. Den er tilgjengelig fra slutten av januar og tjenesten er gratis.

Revisjonsoppgave kan også bestilles direkte fra banken. Det må bestilles en oppgave for hver bedrift det ønskes oppgave for.

Prisen er kr. 1.500,- per oppgave, driftskonto i SpareBank 1 Sørøst-Norge må oppgis i skjemaet for belastning.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }