Hvordan får jeg utbetalt depositumet?

1. Gjennomgang av boligen

Gå igjennom boligen sammen for å se om den er i den stand som er avtalt. Bruk gjerne et standart tilbakeleveringsskjema for å være sikker på at dere får med dere alt.

2. Utbetaling av depositum

Er boligen i avtalt stand kan utleier logge seg inn i nettbank bedrift og frigi depositums kontoen. Under Min oversikt finner du Mine leietakere, klikk deretter på Frigi depositum. Eventuelt kan du bruke knappene under, her kan du også avslutte depositumskontoen om du er leietaker.

Dersom leietaker ikke har overholdt avtalen i leiekontrakten kan utleieren ha krav på hele eller deler av depositumet. Dette kan for eksempel være manglende betaling av husleie eller skader utover vanlig slitasje. Forbrukerrådet har laget en veiledning for hva utleier kan kreve, og hva som ikke kan kreves erstattet. 
Utleier frigir depositumskontoen på samme måte som over, men velger da å frigi konto med krav.