De mest fornøyde kundene – igjen

For fjerde år på rad viser Aalunds Bedriftspensjons- barometer at SpareBank 1 sine tjenestepensjonskunder er de mest fornøyde.

Tusen takk for tilliten!

– Dette er virkelig kjempeartig! Det gleder meg å se at vi holder posisjon som best i bransjen. Denne tillitserklæringen vi får av kundene våre lover vi å fortsatt forvalte på best mulig måte.

Ekstra gøy er det å se at vi i år også har de mest lojale kundene, i tillegg til markedets beste image. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss og vi skal vise at dette er en utmerkelse vi fortjener også i årene fremover, sier en strålende fornøyd administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth.

Best i klassen

Aalund Bedriftspensjonsbarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger om tjenestepensjonskundene i Norge er fornøyde eller ikke. Undersøkelsen måler følgende parametre:

Tilfredshet – Er kundene tilfredse?
Image – Hvordan man blir oppfattet av kundene?
Lojalitet – Fremtidig adferd hos kundene. Blir de eller vil de skifte pensjonsleverandør?

For fjerde år på rad havner vi på topp i kategorien Tilfredshet. Dette gjelder både for bank- og meglerbetjente kunder. Aalund har analysert hvilke parameter som er viktigst for samlet tilfredshet, og vi scorer aller best på Evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon, Generell service overfor deg som beslutningstaker og Rådgivning av beslutningstaker.

Familie med sparebøsse

Skårer også best på image og kundelojalitet

I tillegg til å ha de mest fornøyde kundene, skårer vi samlet sett høyest på image. Mest tilfredse kunder og best image gir også de mest lojale tjenestepensjonskundene.

En pensjonsleverandør med godt image kjennetegnes av blant annet å ha et godt omdømme, er nyskapende og innovativ, kundeorientert, samfunnsansvarlig og har bærekraftige investeringer. Å ha de mest lojale tjenestepensjonskundene betyr at vi har svært få kunder som planlegger å bytte pensjonsleverandør.

Aalund Bedriftspensjonsbarometer
  • Norges største kundeundersøkelse for tjenestepensjon. 
  • Den eneste årlige kundetilfredshetsundersøkelsen innen tjenestepensjon i Norge som ikke er bestilt av en av leverandørene.
  • Gjennomført årlig siden i 2006.
  • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon. Det er om lag 1200 bedrifter som har blitt intervjuet i årets undersøkelse. 

For mer informasjon se aalund.com/nb/