Sjekk effekten av økt pensjonssparing

Utvidede regler gjør at du nå kan spare enda mer til pensjon for dine ansatte og fortsatt få skattefradrag for hele innbetalingen.


Hvem gjelder de utvidede reglene for?

Reglene gjelder for bedrifter som er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Hva er nytt?

Sparing fra første lønnskrone
Sparing av hele lønnen uten fradrag for folketrygdens grunnbeløp (G). Folketrygdens grunnbeløp per 1.5.2015 er 118.620 kroner. Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år. 

De maksimale satsene for sparing er økt
Nå er det mulig å spare 7 % av lønn opp til 12 G og 18,1 % ekstra av lønn mellom 7,1 og 12 G. Det kompenserer for at folketrygden ikke lenger betaler pensjon for lønn over 7,1 G. 

Den lovpålagte grensen mellom høy og lav sparesats er økt
Bedrifter med forskjellig sparesats for ansatte med lønn under og over 6 G, må innen 1.1.2017 heve denne grensen til 7,1 G.


Spar mer for dine ansatte

En god pensjonsordning regnes som en av de beste personalgodene som finnes. Økt pensjonssparing utgjør på sikt mye mer enn økt lønn. Du kan enkelt beregne hva økt sparing vil koste for din bedrift.