Hva er et årsoppgjør?

Et årsoppgjør dokumenterer bedriftens økonomiske situasjon ved slutten av et regnskapsår.

– Årsoppgjøret viser hvordan det står til med bedriften etter et år med drift. Det er også årsoppgjøret som bestemmer hvor mye skatt virksomheten må betale, forklarer autorisert regnskapsfører Håvard Bergstedt Lysvoll i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Årsoppgjør = resultatregnskap + balanse (og eventuell årsberetning)

Et årsoppgjør består alltid av minst to deler, resultatregnskapet og balansen. I tillegg må store virksomheter levere en årsberetning, det vil si en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i foretaket og forutsetninger for videre drift. Tidligere måtte alle aksjeselskap levere årsberetning, men i 2018 ble dette kravet opphevet for små foretak.  

– Det kan likevel være nyttig også for mindre bedrifter å skrive en årsberetning. Denne gir gjerne et større bilde enn tallene alene, og sier samtidig noe om veien videre, forklarer Håvard, før han kort oppsummerer forskjellen på resultatregnskap og balanse:

–  Resultatregnskapet viser alt av inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret, og gir med andre ord svar på om bedriften har gått med overskudd eller underskudd. Balansen derimot viser bedriftens eiendeler på den ene siden, og gjeldsposter og egenkapital på den andre.

Unngå at årsoppgjøret blir skippertaksarbeid

Regnskapsførerens beste tips for et effektivt årsoppgjør, er å unngå at det blir skippertaksarbeid.

– Et årsoppgjør er på mange måter det samme som vi gjør regnskapsmessig gjennom hele året. Regnskapet føres fortløpende, men ved årsskifte avsluttes året som er gått. Det betyr blant annet at bedriften må ta stilling til økonomiske disponeringer. Har det gått bra må man for eksempel vurdere om noe av overskuddet som skal settes av til utbytte, om det skal utbetales bonuser og lignende, forteller Bergstedt Lysvoll.

Han råder bedrifter til å være flink med det løpende regnskapsarbeidet, og sørge for at all dokumentasjon er på plass.
– Da unngår du skippertaksarbeid og en febrilsk jakt etter manglende bilag når du sitter med årsoppgjøret.

Bedriften har selv overordnet ansvar

Har du eller kollegaer tilstrekkelig kompetanse, er det ingenting i veien for å føre regnskapet og da også ta årsoppgjøret selv. Det kan du spare penger på.

– Fordelen med å sette bort regnskap og årsoppgjør til en regnskapsfører, er at du selv kan konsentrere deg om det du er best til. Du kan også være trygg på at regnskapet føres etter gjeldende lover og regler, og at alt av frister overholdes, sier Håvard, og fortsetter:  

– Til syvende og sist er det ikke sikkert det blir så mye billigere å gjøre regnskapsarbeidet selv. Tid er også penger.

Som regnskapsfører jobber han tett med bedrifter i ulike bransjer og av ulik størrelse. Noen setter bort alt, andre velger å gjøre deler av arbeidet selv. Det gjelder også for årsoppgjøret.

– Vi etterspør alt som trengs fra våre kunder, og er behjelpelig med å fremskaffe det som trengs av dokumentasjon. Men husk at ansvaret ligger hos bedriften selv når det kommer til innhenting av dokumentasjon og å være systematisk, understreker Håvard Bergstedt Lysvoll.

Skal du i gang med årsoppgjøret for din bedrift? Her er vår sjekkliste for årsoppgjøret