Lønn og personal

Å ansette og beholde den riktige kompetansen er kanskje det viktigste en bedrift kan gjøre. Vi kan sette opp systemene du trenger, gi råd eller gjøre  jobben for deg.

Du får råd og hjelp med det praktiske når du skal ansette.
Du får råd og hjelp med det praktiske rundt det å ha ansatte.
Du får råd og hjelp ved avslutning av ansettelsesforhold.

Hvorfor velge oss på lønn og personal?

Klare avtaler, jevnlig oppfølging og god dokumentasjon er viktig både i gode og onde dager i et ansettelsesforhold. Hos oss finner du kompetansen og systemene du trenger for å følge opp dine ansatte.

Hvilke lønns- og personaltjenester kan vi hjelpe deg med?

Du kan sette bort alt til oss, eller bare de tingene du ikke vil gjøre selv. Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge, et datterselskap av SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Ansatte og ansettelser
Systemer og rutiner skaper orden og forutsigbarhet. Vi hjelper deg å være bedre rustet for gode og onde dager som arbeidsgiver.
Lønn og utlegg
Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.
Pensjon og forsikringsordninger
Noen pensjons- og forsikringsprodukter er pålagt, mens andre er goder for at de ansatte skal være trygge og fornøyde.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }