Vi skreddersyr din regnskapsrapport

– Kompleksitet og størrelse avgjør ofte om en standardrapport er dekkende for bedriftens behov, eller om vi skal skreddersy med for eksempel avdelings- og prosjektregnskap.

Det sier autorisert regnskapsfører Håvard Bergstedt Lysvoll i SpareBank 1 Regnskapshuset.

Hva er en regnskapsrapport?

En regnskapsrapport dokumenterer bedriftens økonomiske situasjon i en gitt periode, og inneholder en systematisk oppstilling av blant annet inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.

En regnskapsperiode kan være for eksempel én eller to måneder. 

– Store virksomheter har ofte behov for hyppigere rapportering, mens det for små og mellomstore bedrifter gjerne holder å få en regnskapsrapport annenhver måned, forklarer Håvard.

Rapportene fra SpareBank 1 Regnskapshuset inneholder alltid en regnskapskommentar, det vil si at regnskapsfører trekker ut og kommenterer nøkkeltall, sier noe om utviklingen og om hvordan bedriften forholder seg til regnskapsmessige rutiner.

– Det gjør det enklere for mottakerne av rapporten å dra ut hovedtrekkene, sier Bergstedt Lysvoll.

Løpende rapportering med brukervennlige dashboards

I SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge tilbyr vi ulike regnskapssystemer, alle med mulighet for betydelig skreddersøm.

– Regnskapsbransjen er i endring. I dag velger et stort flertall av kundene skybaserte løsninger hvor regnskapstallene oppdateres i sanntid. Dermed har bedriften til enhver tid tilgang til brukervennlige regnskapsrapporter på nett, forteller Håvard Bergstedt Lysvoll.

PowerOfficeGO, som er et av regnskapsprogrammene vi leverer, har mottatt flere priser, blant annet "Merket for god design" og "Systemet med de mest fornøyde kundene".

– Uansett hvilke tall og data du vil ha enkel tilgang til i din regnskapsrapport, strekker vi oss langt for å imøtekomme dine ønsker og behov, sier regnskapsfører Bergstedt Lysvoll.

Ifølge han avhenger behovet for skreddersøm i liten grad av hvilken bransje bedriften tilhører. Som regel er det størrelse på bedriften og kompleksiteten i regnskapet som avgjør om det holder med en standardrapport eller ikke.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }