Hva er et bilag?

Et bilag er dokumentasjon på noe du skal bokføre i regnskapet. Hvis du mangler bilag på noe du bokfører er regnskapet ugyldig og du kan gå glipp av fradrag for skatt eller merverdiavgift.

Illustrasjon av mann som forklarer bilag

Forskjellige typer bilag

I bokføringsloven snakker man gjerne om to typer bilag. I loven kalles et bilag for primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon.

Primærdokumentasjon brukes som grunnlag for selve bokføringen og denne dokumentasjonen må du ta vare på i 5 år. Det kan for eksempel være:

  • Faktura
  • Kvitteringer
  • Bankkontoutskrift

Sekundærdokumentasjon er gjerne tilleggsdokumentasjon og kan være:

  • En salgsavtale
  • En ordreseddel
  • Andre avtaler av betydning

Av og til er det nødvendig å inkludere sekundæredokumentasjon sammen med en faktura for at fakturaen skal telle som primærdokumentasjon. Dette gjelder ofte fakturaer der selger ikke har beskrevet detaljert nok hva som er kjøpt eller solgt til at den anses som et gyldig salgsdokument alene.


Venter du til siste liten med bilagene?

Setter du av litt tid hver uke til regnskapet, slipper du at det hoper seg opp med oppgaver. Da får du bedre oversikt over økonomien til bedriften din og det blir enklere å drive lønnsomt.


Dette må du tenke på

  • Hold orden i bilagene dine og pass på at de nummereres og systematiseres. Det kan være lurt å sette seg mer inn i krav til nummerering av bilag hos Skatteetaten. Vi anbefaler at du bruker et regnskapsprogram for å holde orden i regnskapet ditt.
  • Husk å ta vare på primærdokumentasjon i 5 år og sekundærdokumentasjon i 3,5 år.
  • Det er språkkrav for bilag og dokumentasjonen du lager selv. Den må være på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dere trenger ikke tenkte på hva slags språk som er brukt i bilag du får fra andre.