Hva er en kreditnota?

En kreditnota er en faktura med negativt beløp. Du må alltid lage en kreditnota for å nulle ut eller rette opp feil i en faktura du har sendt ut. Hvis fakturaen allerede er betalt, er kreditnotaen et bevis på at kunden din har penger til gode.

rekkehus

Hva brukes kreditnota til?

Her er noen eksempler på når det er vanlig å lage en kreditnota:

 • Beløpet på den opprinnelige fakturaen er feil.
 • Du har tatt betalt for flere varer eller tjenester enn kunden har fått.
 • Varen returneres.
 • Varen har feil eller mangler som gir rett til prisavslag.
 • Avregning av returprovisjon eller kick-back på varer eller tjenester.

Dame peker. Illustrasjon.

Ting å tenke på når du skal lage en kreditnota 

 • Kreditnotaen må inneholde samme informasjon som fakturaen du vil endre eller slette. Det er viktig at det er klart og tydelig hvilken faktura kreditnotaen gjelder for.
 • Det er selger som har ansvar for å lage kreditnotaen og sende den til kunden. 
 • Kreditnotaen skal alltid sendes til personen eller bedriften det gjelder
 • Kreditnotaen skal bokføres i regnskapet på samme måte som den opprinnelige fakturaen, men motsatt vei.
 • Hvis det bare er en del av en faktura som skal krediteres, kan du velge å kreditere bare den delen det gjelder, eller hele fakturaen. Velger du hele, lager du en ny faktura med riktig beløp, og sender den samtidig som du sender ut kreditnotaen.
 • Hvis fakturaen allerede er betalt, skal du likevel lage en kreditnota. Kunden kan få pengene tilbake, eller ha pengene til gode til neste kjøp. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }