Hva er reskontro?

Reskontro er kort fortalt en oversikt over hva en kunde skylder deg og det du skylder en leverandør, også kalt kundefordringer og leverandørgjeld. 

Illustrasjon av mann som forklarer reskontro til dame

Hvordan fungerer en reskontro?

En reskontro fungerer som en egen konto per kunde, leverandør eller ansatt i bedriften, hvor du kan holde oversikt over innbetalinger og utbetalinger. En reskontro er alltid knyttet mot en egen hovedbokskonto, og vil være en underkonto av denne. Fakturaer, kreditnotaer og andre transaksjoner mellom bedriften din og kunde, leverandør eller ansatt føres på reskontroer for å holde oversikt over hva som er fakturert, betalt eller står uoppgjort.

På kundesiden vil en kundereskontro inneholde informasjon om kunder som skylder deg penger, hvor mye de skylder og når betalingen forventes.

På leverandørsiden vil en leverandørreskontro inneholde informasjon om hvilke leverandører som bedriften din skylder penger til, hvor mye dere skylder og når betalingen forventes.


Illustrasjon til spørsmål om man må ha reskontro i regnskapet

Må jeg ha reskontroer i regnskapet?

Det er lovpålagt å ha en reskontro for hver av kundene og leverandørene dine når en handel er fakturert, og dermed ikke gjort opp med en gang. De fleste regnskapsprogram oppretter reskontroer automatisk når man legger til kunde eller leverandør. Det er valgfritt å bruke reskontro for ansatte.


Kundereskontro

En kundereskontro er en oversikt over alle utestående beløp fra kundene dine og regnes som en eiendel i regnskapet. Den gir deg en detaljert oversikt over hvem som skylder deg penger, hvor mye de skylder, og når fakturaene forfaller.

Slik fungerer det:

  1. Du lager en faktura til kunde som har reskontronummer, eller kundenummer, 10001. Denne vil registreres med et positivt fortegn mot konto 1500 Kundefordringer. 1500:10001 = +10.000,-
  2. Kunden betaler hele regningen og betalingen bokføres da i regnskapet med negativt fortegn mot konto 1500 Kundefordringer. Eksempel 1500:10001 = -10.000,-
  3. Summen i kundens kundereskonto blir da lik 0,- som betyr at kunden ikke skylder deg penger.

Leverandørreskontro

På samme måte som med kundereskontroen, er leverandørreskontro en oversikt over hva du eventuelt skylder leverandørene dine. Dette regnes som gjeld i regnskapet.

Alle fakturaer fra leverandørene dine vil registreres mot denne kontoen, før man gjennomfører en betaling som føres mot samme konto slik at den går i null.

Slik fungerer det:

  1. Du mottar en faktura fra leverandør med reskontronummer, eller leverandørnummer, 20001. Dette registreres med et negativt fortegn på leverandørens konto 2400 Leverandørgjeld i regnskapet. Eksempel 2400:20001 = -10.000,-
  2. Du betaler hele fakturaen og den registreres i regnskapet med positivt fortegn mot samme konto. Eksempel 2400:20001 = +10.000,- 
  3. Summen i leverandørreskontroen blir da lik 0,- som betyr at du ikke skylder leverandøren penger.

Reskontroavstemming

En reskontroavstemming kan avdekke eventuelle avvik mellom det du har i ditt regnskap og det kunden eller leverandøren har i sitt regnskap. Du kan gjøre en avstemming gjennom å sammenligne et oppdatert reskontroutdrag fra kunden eller leverandøren, med reskontroen til din bedrift for å sjekke om alle fakturaer og betalinger stemmer overens. Eventuelle avvik bør undersøkes og korrigeres så snart som mulig.

Illustrasjon til oppsummering av reskontro

Reskontro oppsummert 

Når du driver en bedrift kan reskontro være en viktig del av økonomistyringen.

Reskontroen gir deg en oversikt over hva kundene dine skylder deg, og hva du skylder til leverandørene dine. Dette gjør det enklere for deg å administrere bedriftens kontantstrøm og passe på at du har tilstrekkelige midler til å betale regningene dine og opprettholde en sunn økonomisk situasjon.

Å ha en oppdatert og nøyaktig reskontro er derfor avgjørende for å kunne drive en vellykket og bærekraftig bedrift. De fleste regnskapsprogrammer oppretter reskontroer automatisk, og mange programmer hjelper deg å holde oversikt gjennom å bokføre betalinger og innbetalinger automatisk. Slik blir det enklere for deg å holde oversikten.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }