Systemer som snakker med SpareBank 1 Regnskap

Her finner du oversikt over alle systemene som kan integreres med SpareBank 1 Regnskap. Integrasjonene slår du på under markedsplassen inne i regnskapsprogrammet.

Årsoppgjør

Ferdig årsoppgjør noen få tastetrykk.

 • Hent saldobalansen direkte fra SpareBank 1 Regnskap.
 • Hent saldobalanse med dimensjonsspesifikasjoner (avdeling/prosjekt).

Integrasjon mellom SpareBank 1 Regnskap og Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Avstemming.

 • Visma Finale Avstemming er automatisert avstemming av balansekonti og utvalgte resultatkonti. Dokumenterer åpne poster, arkiverer og distribuerer avstemmingsresultat. Integrert med ditt regnskapssystem.
 • Visma Finale Årsoppgjør hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver. Innebygd automatikk sørger for at årsoppgjøret blir riktig i henhold til norske lover og regler.

Maestro Årsoppgjør er komplett utstyrt med likningspapirer, skatteberegning og noter.

 • Integrasjonen settes enkelt opp fra Maestro Årsoppgjør
 • Hent saldobalansen direkte fra SpareBank 1 Regnskap
 • Gjør oppslag i transaksjoner og bilag
 • Integrasjonen er også koblet mot Maestro Avstemming

Med Visma Periode & År får du full oversikt og kontroll over årsoppgjret. Visma Periode & År er fremtidens skybaserte løsning for årsoppgjør og avstemming. Regnskapsbyrået kan spre arbeidsmengden på flere ansatte og utover året med kombinasjonen av avstemming/dokumentasjon og årsoppgjør. Innebygde kontroller og sjekklister øker kvaliteten på arbeidet.

 • Årsoppgjør
 • Dokumentasjon av balanseposter
 • Automatisk avstemming av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
 • Automatisk transaksjonskontroll
 • Sjekklister basert på GRFS

Dette gjør integrasjonen:

 • Overfører saldobalanse, transaksjoner og bildevedlegg fra SpareBank 1 Regnskap til Visma Periode & År
 • Overfører sluttposteringer/årsoppgjørsposteringer fra Visma Periode & År til SpareBank 1 Regnskap

Bestilling av løsningen gjøres på Visma sine nettsider

Visma har gratis digitale kurs og gratis support. Du finner support på chatten på hjemmesiden deres og i selve løsningen.

Kassesystem

PC Kasse er et moderne butikkdatasystem som kan brukes til innkjøp, salg og regnskap.

 • Driftssikkert, stabilt og lett å forstå.
 • Bruker jobber visuelt i kassen med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner.
 • Har alle tjenester på grunnlisensen.
 • Kan tilpasses alle bransjer og teknologiplattformer.

Kassesystem som er enkelt å bruke og logistikk A-Å. DUELL er et komplett skybasert butikkdatasystem med kasse, logistikk og integrasjoner mot en rekke nettbutikker. 

 • Dagsoppgjør overføres ferdig kontert.
 • Fakturagrunnlag overføres til regnskapet og reskontro håndteres fra.
 • Kunde- og vareregister synkroniseres.
 • Synkroniserer en gang i timen.

DUELL er et modulbasert butikkdatasystem som tilpasses din bransje og settes opp etter dine behov. Den ansatte har en superenkel kasse å bruke, samtidig som lederen har stålkontroll. Lett å lære, lett å bruke, lett å like.

Omega kassasystem er meget enkelt å bruke og dagsoppgjøret utføres med ett enkelt trykk.

Med integrasjon mot regnskapssystemet via Omega SkyPortal overføres automatisk alle tall ferdig kontert, og bilaget kommer automatisk frem i SpareBank 1 Regnskap kort tid etter at dagsoppgjøret er fullført.

Det blir ingen feilføringer eller tidsbruk på manuell føring, og masse tid spart. Med daglige oppdateringer blir det også lett å følge utviklingen i omsetningen også fra SpareBank 1 Regnskap. Systemet skiller på kortbetaling ned til hver enkelt type kort slik at det blir lett å avstemme mot bank og kredittkortinnløser.

Omega Skyportal med eksport til regnskap er tilgjengelig for alle versjoner av Omega Kassasystem.

Finn Clausen AS ble etablert i 1953 og Finn Clausen POS Systemer AS er i dag en solid leverandør av kassasystemer og tilhørende produkter med spesiell fokus på Susoft, Sam4s og Omega Kassasystem til det norske markedet.

Omnishop og Anova Kasse er moderne, brukervennlige programmer som håndterer drift, logistikk, økonomi og IT for kjeder av butikker.

Programvaren egner seg for medlemseide kjeder, franchise, kjeder med kun sentraleide butikker og kombinasjoner av disse.

Ved hjelp av samarbeidspartnere og integrasjoner kan vi tilby tilknyttede løsninger for regnskap, kundeklubb, ordrebehandling for grossister, avanserte rapporteringsløsninger, etc.

Oppsett for overføring av dagsoppgjør gjøres enkelt i Omnishop central. Dagsoppgjøret overføres så til SpareBank 1 Regnskap ved angitte intervall.

Handel i Praksis (HIP) er en brukervennlig kasseløsning for alle.

HIP er et butikkdatasystem fra BestValue som er tilpasset alle typer varehandelsbedrifter. Alt fra frittstående butikker som bruker ekstern regnskapsfører, til større kjeder. HIP håndterer kassesalg på datakasse, nettbutikk, fakturering, ordre, lagerstyring, kundepleie, timebooking, innkjøp, samt tyngre kjedeløsninger med flere utsalg.

HIP er regnet for å være blant markedets mest brukervennlige løsninger og brukere uten dataerfaring lærer enkelt å bruke HIP på kort tid.

Atlantic eBridge er en skybasert integrasjonsplattform som gir deg sømløse integrasjoner og dataflyt i sanntid. Atlantic eBridge har bred støtte for mange systemer; regnskapssystem, nettbutikksystem, butikkdata og lager- og logistikksystem.

For handelsbedrifter med behov for data i sanntid betyr Atlantic eBridge slutten på en til en integrasjoner. Atlantic eBridge håndterer forretningslogikk for; kunder, ordre, forhåndsbetalte ordre, faktura, oppgjørsfiler, produkter og lagerbevegelser. Samtidig er dataintegriteten til objektene sikret på tvers av ulike systemer og kanaler.

Atlantic eBridge er en skalerbar, utvidbar, pålitelig og miljøvennlig løsning bygget på toppen av hendelsesdrevet mikrotjenestearkitektur. Skaleringen er helt automatisk, elastisk og administrert av skyleverandøren, slik at systemet kan behandle tusenvis av forespørsler parallelt.

Les mer om Atlantic eBridge

Koble regnskapet ditt og Shopify nettbutikken din sammen gjennom denne integrasjonen. Atlantic eBridge vil da gi deg automatisk bokføring og fakturering.

Atlantic eBridge sender data i sanntid mellom regnskapsprogrammet og nettbutikken din uten at du behøver å gjøre noe. Integrasjonen ivaretar hele prosessen fra mottatt ordre til fakturering og bokføring. Netthandel kan ikke gjøres enklere enn dette!

Atlantic eBridge vil bokføre faktura for deg når du har et salg i nettbutikken, og tilbyr innlasting av oppgjørsfiler. Når oppgjørsfiler er lastet inn gjør Atlantic eBridge hele jobben med bokføring av både salgsinntekter og gebyrer.

100 % skybasert. Enklere blir det ikke.

Les mer om Shopify by Atlantic eBridge

Integrasjon – Automatisering – Effektivisering

 • Analyserer potensialet med integrasjoner
 • Automatiserer bokføringen
 • Effektiviserer arbeidsprosesser

Fakturaflyt og betalingsløsninger

Fører du regnskap i SpareBank 1 Regnskap, men tar imot betalinger i Klarna? Da har iizy en god løsning for deg.

iizy har utviklet integrasjon til Klarna som automatisk importerer bilag basert på transaksjoner, gebyrer og utbetalinger fra betalingsløsningen og inn til SpareBank 1 Regnskap.

Automatisk import av fakturaer fra dekk- og verkstedssystem. Fører du regnskap i SpareBank 1 Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i Future? Da har iizy en god løsning for deg.

Fører du regnskap i SpareBank 1 Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i MyRent? Da har iizy en god løsning for deg.

iizy har utviklet integrasjon til MyRent som automatisk importerer bilag basert på transaksjoner, gebyrer og utbetalinger fra betalingsløsningen og inn til SpareBank 1 Regnskap.

Fører du regnskap i SpareBank 1 Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i Visbook? Da har iizy en god løsning for deg.

iizy har utviklet integrasjon til VisBook som automatisk importerer hovedposteringer fra booking- og hotellsystemet og inn til SpareBank 1 Regnskap.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata hentes automatisk. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Klarna. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Klarna, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Nets Easy. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Nets Easy, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Nets/Teller. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Nets/Teller, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra PayPal. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Paypal, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Quickpay. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Quickpay, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Stripe. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Stripe, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Vipps. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Vipps, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Driver du med salg i nettbutikk eller kasse? Hvis du fortsatt bokfører korttransaksjonene manuelt, har vi løsningen for deg. Med Aritma Commerce kan du si au revior til tidskrevende manuelle bokføringsprosesser. Bokføring og avstemming blir forenklet ved at transaksjonsdata automatisk hentes fra Zettle. Gebyrer, returer og tilbakebetalinger blir kontinuerlig bokført mot hovedbok eller åpen post på reskontro, slik at dere alltid er ajour.

Handelsbedrifter med nettbutikk- eller kasseoppgjør vet at avstemming av korttransaksjoner er en tungvint prosess. Det er tidkrevende og krever mye manuelt arbeid. Aritma Commerce automatiserer hele prosessen, slik at dere kan bruke tiden på andre oppgaver som analyse og beslutningsstøtte.

Aritma Commerce kan bokføre korttransaksjoner på to ulike måter, avhengig av om dere har nettbutikk eller fysisk kasse. For nettbutikker tar vi forbehold om at det allerede eksisterer en åpen ordre. Vi henter transaksjonsreferansen fra Zettle, og lukker åpen faktura. Kundereskontro krediteres, og bank/interim debiteres. For fysiske kasser fører vi daglig oppgjør mot ønsket konto, og de daglige gebyrkostnadene mot ønsket kostnadskonto.

Inkasso

Med Kredinor sin integrasjonsløsning kan du nå integrere med SpareBank 1 Regnskap på en rask og enkel måte. Dette får du:

 • Registrering på 2-3 minutter.
 • Presentasjon og overføring av inkassosaker fra SpareBank 1 Regnskap til Kredinor med ett tastetrykk.
 • Løsning for automatisk oppdatering av saldo i Spare Bank 1 Regnskap og hos Kredinor ved direkte innbetalinger og ved kreditering.
 • Løsning for avregning og remittering med automatisk postering i kundereskontroen.
 • Markedets mest konkurransedyktige inkassoavtale.

Kravia er til for å forenkle hverdagen til regnskapsførere, og for at den hardtarbeidende bedriftslederen som har levert en vare, skal få utbetalt pengene sine.

Enkelt å bruke, enkelt å forstå, enkelt å anbefale: Kravia er en fremtidsrettet og trygg partner når du skal navigere i en inkassobransje som er moden for endring.

Enkel overføring av forfalte fakturaer til inkasso! Å få betalt for dine varer og tjenester skal være enkelt og oversiktlig. Med denne integrasjonen kan du enkelt overføre forfalte fakturaer til inkasso hos en av Norges beste inkassomiljøer.

Med drift i Norge og høyt fokus på kundeservice sikrer vi at hardtarbeidende bedrifter får betalt.

Kreditorforeningen har en automatisert inkasso og purreservice – enkelt og effektivt.

Kreditorforeningen tilbyr:

 • Gode økonomiske vilkår. Ingen årlig avgift og du beholder hele hovedkravet.
 • En systemintegrasjon som er brukervennlig og forenkler innfordringsprosessen.
 • Det er ingen bindingstid eller kostander ved å ta i bruk systemintegrasjonen.
 • Onboarding av kunder på 1-2-3. Løsningen aktiviseres ved noen få tastetrykk.
 • Vi kan bistå i prosessen og gir opplæring ved behov, uten kostnad.
 • Eget kundeteam bestående av fast saksbehandler og egen kundeansvarlig.
 • Brukervennlig og fleksibel kundeportal med egen rapportgenerator.
 • En erfaren og trygg samarbeidspartner med godt omdømme.

Kredin automatiserer inhouse purringer og egeninkasso, så du får fordelene med egeninkasso og outsourcing uten tidsbruken eller de store kostnadene.

 • Alt i ett purre- og inkassosystem som bruker Norges raskeste og mest effektive inkassometode (egeninkasso).
 • Speiling av åpne poster fra regnskap rett inn i Kredin, med fortløpende oppdatering av betalinger/kreditnotaer. 
 • Velg hvordan det skal purres, og start innkrevingen (purringer og inkasso) ved å skru på semi- eller full autopilot.
 • Du får betalingene rett på egen konto, og beholder selv kravet pluss alle renter og gebyrer!
 • Integrert med regnskapssystemet, så sakene alltid er ajour! Automatisk inntektsføring av rente/gebyrinntekter i regnskapet.

Equity er en løsning for automatisert fakturaoppfølging og inkasso - fullt integrert med SpareBank 1 Regnskap.

 • Dere fakturerer, krediterer og bokfører akkurat som før, i SpareBank 1 Regnskap.
 • Equity speiler deres økonomisystem flere ganger om dagen.
 • Equity skreddersyr betalingsoppfølging for dine kunder, med hovedfokus på å få betalt før inkasso.
 • Dine kunder har en egen login hvor de har all relevant informasjon, om saldo, fakturahistorikk med mer, så det ikke er tvil om hva skyldner har utestående.
 • Equity tilbyr, som en del av tjenesten betalingsoppfølging, en applikasjon til SpareBank 1 Regnskap, så du kan overvåke hele prosessen for betalingsoppfølgingen.

Nettbutikk

Uni Nettbutikk er en netthandelsløsning stappfull av funksjoner som kan tilpasses dine behov. Koble regnskapet ditt og Uni Nettbutikk sammen gjennom denne integrasjonen. Atlantic eBridge vil da gi deg automatisk bokføring og fakturering.

Atlantic eBridge sender data i sanntid mellom regnskapssystemet og nettbutikken din uten at du behøver å gjøre noe. Integrasjonen ivaretar hele prosessen fra mottatt ordre til fakturering og bokføring. Netthandel kan ikke gjøres enklere enn dette!

Atlantic eBridge vil bokføre faktura for deg når du har et salg i nettbutikken, og tilbyr innlasting av oppgjørsfiler. Når oppgjørsfiler er lastet inn gjør Atlantic eBridge hele jobben med bokføring av både salgsinntekter og gebyrer.

100 % skybasert. Enklere blir det ikke.

Verdens mest brukte nettbutikk. Integrasjonen mellom SpareBank 1 Regnskap og WooCommerce leveres som en sky-tjeneste. Enkel installasjon. 100% automatisert ordreoverføring. Ingen manuelle operasjoner.

Slik fungerer det:

 • Produkter fra SpareBank 1 Regnskap til WooCommerce:
  Produktene i SpareBank 1 Regnskap oppdateres i WooCommerce nettbutikken.
 • Ordre fra WooCommerce til SpareBank 1 Regnskap:
  Ordrer som registreres i WooCommerce overføres til SpareBank 1 Regnskap enten som en ferdig betalt faktura eller som ordre til behandling.
 • Kunder fra SpareBank 1 Regnskap til WooCommerce:
  Opprett og vedlikehold kundedata i SpareBank 1 Regnskap mens dine kunder handler i nettbutikken.

Koble regnskap og Shopify sammen gjennom Atlantic eBridge for automatisk bokføring og fakturering.

Atlantic eBridge sender data i sanntid mellom regnskapsprogrammet og nettbutikken din uten at du behøver å gjøre noe. Integrasjonen ivaretar hele prosessen fra mottatt ordre til fakturering og bokføring. Netthandel kan ikke gjøres enklere enn dette!

Atlantic eBridge vil bokføre faktura for deg når du har et salg i nettbutikken, og tilbyr innlasting av oppgjørsfiler. Når oppgjørsfiler er lastet inn gjør Atlantic eBridge hele jobben med bokføring av både salgsinntekter og gebyrer.

100 % skybasert. Enklere blir det ikke.

Les mer om Shopify by Atlantic eBridge

Bransjeløsning

Enkelt og effektivt verktøy for å sende pakker. 

 • Enkel å bruke.
 • Støtte for de mest brukte transportørene.
 • Klargjort for integrasjon mot de mest brukte nettbutikkløsningene.
 • Virker med alle skrivere.
 • Plattform-uavhengig.

Smart timeføring. Proresult skreddersyr digitale løsninger for bygg og anleggsbransjen. Proresult har en visjon om å skape en enklere arbeidshverdag for kundene og gjøre det enkelt å komme i gang.

 • Kunder, prosjekter, ansatte, fakturagrunnlag og lønnseksport sendes løpende til SpareBank 1 Regnskap.
 • Leverandørfaktura sendes tilbake fra SpareBank 1 Regnskap til Proresult.
 • Brukerne sparer tid og slipper unødige manuelle dobbelt- og feilregistreringer.
 • Løsningen er brukervennlig og enkel å tilpasse kundens behov.

Iizy sin integrasjon henter ut daglig salg, gebyrer og utbetalinger fra Zettle og importerer det inn i ditt skybaserte regnskapssystem.

Integrasjonen skiller også ut gebyrene slik at disse blir bokført på en egen konto. Dette gjør at du slipper å gjøre dette manuelt.

Smart forretningskontroll for håndverkere og entreprenører. Elite Entreprenør er en løsning for prosjektstyring, oppgavehåndtering, kundeoppfølging, intelligent timefangst og sikker håndtering av tegninger og dokumenter.

 • Løpende oversending av ansatte, kunder og prosjekter til SpareBank 1 Regnskap.
 • Løpende oppdatering ved endringer i ansattkort, kundekort og prosjektstatus.
 • Brukervennlig verktøy for kontroll og oversending av timer og tidsdata.
 • Tilpasning av tidskoder og lønnsarter for hver kunde.
 • Unngå feilføring og spar tid.
 • Aktivering av integrasjon gjøres via oppsett i Elite Entreprenør.

KlubbAdmin er en løsning for medlemshåndtering som er tilgjengelig og gratis å benytte for alle idrettsklubber tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Klubbadmin brukes til å administrere medlemmer, samt fakturering og innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift.

Bruker du KlubbAdmin til fakturering og innbetaling kan du enkelt importere innbetalinger ferdig postert i regnskapet i SpareBank 1 Regnskap.

iizy har utviklet integrasjon til ProMeister Business System som automatisk importerer fakturaene fra bilverkstedssystemet og inn til SpareBank 1 Regnskap.

JobOffice er et modulbasert, brukervennlig bransjesystem for rørleggere og elektrikere, utviklet av fagfolk med lang erfaring.

Systemet kommuniserer med IT-systemene hos bransjens grossister og kjeder, for utveksling av varepriser, bestillinger, leverandørfakturaer, pakksedler og liknende. Du kan starte i det små - og kjøpe flere moduler etter behov.

 • Kalkuler prosjekter med enkelt og oversiktlig kalkyleverktøy.
 • Tilbudsbrev, varebestilling til grossist og FDV-dokumentasjon genereres automatisk.
 • Planlegg og bemann prosjekter på en enkel og oversiktlig måteFyll ut sjekklister, registrer avvik og dokumenter med bilder – mens du er ute på jobb.
 • Registrer forbruk (varer og timer) elektronisk, gjerne mens du er ute på jobb- og send faktura med det samme.
 • Eksporter regnskapet ditt til SpareBank 1 Regnskap.
 • JobOffice er et modulbasert prosjektstyringsverktøy som hjelper rørleggere og elektrikere med den administrative delen av bedriften.

Moment tilbyr full kontroll over dine prosjekter og ressurser med en komplett operasjonell programvare. Prosjektstyring, timeføring, ressursplanlegging og fakturering i ett system, det blir ikke enklere.

Få full kontroll over dine prosjekter og ressurser:

 • Alle viktige operasjonelle verktøy samlet i et enhetlig grensesnitt, noe som gjør prosjektledelse enkelt for både ansatte og ledere. 
 • Med Moment sparer kundene utallige timer på prosjektledelse, som ellers ville være bortkastet på manuelle oppgaver spredt over ulike verktøy.

Med SpareBank 1 Regnskap og Mobile Worker har du alt du trenger for å kunne administrere bedriften og prosjektene dine på en enkel måte som sparer deg for mye tid.

Sammen med SpareBank 1 har Mobile Worker laget en løsning som gjør at du kan få unna kontorarbeidet med få klikk på mobilen før du drar hjem fra byggeplassen, slik at du slipper lange kvelder og helger på kontoret.

Du kan gjerne bruke PC, men kan fint klare deg kun med mobilen. Alt du trenger er samlet i appen:

 • Registrer timer, materiell og utlegg, enkelt hver dag.
 • Opprett tilleggsarbeid på farten og sikre at du får betalt for det.
 • Send faktura rett fra mobilen direkte til kunden med en gang jobben er gjort.
 • Dokumenter arbeidet med sjekklister, avvik, bilder og tegninger.
 • HMS Håndbok og Internkontroll.
 • Elektronisk kjørebok (tilleggsvalg).

Fører du regnskap i SpareBank 1 Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i et annet system? Da har iizy gode løsninger for deg!

Automatisk innlesing av oppgjørsrapportene fra Vipps slik at du har regnskapet oppdatert daglig.

Beløpene som føres er innbetalingen fra kunder, kostnadsføringen av Vipps sine gebyrer samt beløpet som Vipps utbetaler til bedriftens bankkonto.

Integrasjonen importerer automatisk faktura fra Handyman.

Ordre/salg fra kasse og nettbutikk importeres rett inn i SpareBank 1 Regnskap.

Kan settes opp forskjellig levering av ordre basert på betalingsmåte, for eksempel om de betalte ordrene skal bokføres mens andre skal faktureres.

Ordre/salg fra kasse og nettbutikk importeres rett inn i SpareBank 1 Regnskap.

Kan settes opp forskjellig levering av ordre basert på betalingsmåte, for eksempel om de betalte ordrene skal bokføres mens andre skal faktureres.

Alle ordre fra valgt dato vil overføres til SpareBank 1 Regnskap med en gang de er fullført.

Kan også overføre ordre med andre statuser.

Vår toveisintegrasjon kobler Multicase sammen med regnskapsprogrammet. Regnskapsbunter hentes fra Multicase og importeres til SpareBank 1 Regnskap. I tillegg oppdateres åpne poster og kundesaldo i Multicase basert på åpne poster fra systemet.

Automatisk bokføring av oppgjørene fra Stripe ved at vi fortløpende henter informasjon om hva du har fått utbetalt fra Stripe og bokfører dette mot regnskapskonto for bank, med egne posteringer for hver enkelt kundebetaling, samt kostnadsføring av Stripe sine gebyrer.

Automatisk fakturaflyt med utgangspunkt i fakturajournalene fra modulene i Cars slik at de kan brukes til å føre regnskap, fakturaoppfølging med mer.

Automatisk uthenting av regnskapsbilag og fakturaer og overfører disse til SpareBank 1 Regnskap.

Kunder vil samtidig bli opprettet eller oppdatert. Eventuell KID-info vil være med.

Integrasjonen benytter kontoer fra Helios sin kontoplan og får med informasjon om oppgjørsform på kontantfakturaene slik at disse blir lukket i regnskapet.

Overføring av fakturaer fra Infoeasy ERP til SpareBank 1 Regnskap.

Vi kan også bistå med å automatisere import av regnskapsbilag til Infoeasy fra fagsystemer eller kassesystemer.

Iizy overfører fakturainformasjon fra Autoexperten til SpareBank 1 Regnskap, slik at ditt regnskap blir oppdatert fortløpende.

Iizy mottar fortløpende fakturainformasjon fra Entre Office og importerer fakturaene automatisk til SpareBank 1 Regnskap.

Integrasjon leser automatisk fakturaer og kreditnotaer fra Cordel. Vi får med fakturalinjer, KID, forfallsdato, kundeinformasjon og prosjektnummer i overføringen og sørger for at regnskapet ditt i SpareBank 1 Regnskap er oppdatert til enhver tid.

Uthenting av KID-betalinger fra Nets og importerer disse daglig i EasyNetBooking slik at man slipper å registrere innbetalinger manuelt.

For å benytte denne tjenesten så må man ha en OCR/KID-avtale med banken, samt aktivere KID med riktig antall siffer.

Iizy henter også ut faktura fra EasyNetBooking og klargjør disse for import i SpareBank 1 Regnskap.

Overføringen settes opp etter et valgfritt intervall og kan sendes til regnskapsfører.

Integrasjonen synkroniserer ordre/fakturagrunnlag og kunder mellom systemene og kan tilpasses etter bedriftens behov.

iizy har løsninger for å hente fakturainformasjon fra SpareBank 1 Regnskap og setter opp at nye fakturaer fortløpende sendes til Svea uten at du trenger å gjøre noe annet enn å registrere fakturaene som før.

Fakturaer hentes fortløpende fra Nexudus og importeres i SpareBank 1 Regnskap. Betalinger hentes fra regnskapssystemet og registreres i Nexudus.

Det sendes daglig betalingsrapport per e-post til selskapet som viser hvilke betalinger som er registrert, hvorvidt det er betalt for mye/for lite etc.

Vi kan også distribuere EHF-fakturaer fra Nexudus. Da vil vi jevnlig oppdatere i Nexudus hvilke kunder som kan motta EHF, slik at fakturadistribusjon fra Nexudus deaktiveres for disse.

Vi sender EHF-faktura til alle kunder hvor fakturadistribusjon er deaktivert i Nexudus. 

iizy er integrert med Predator, og leverer automatisk fakturaintegrasjon slik at kreditor får pengene raskest mulig og det manuelle arbeidet reduseres både for kreditor og for inkassobyrå.

Flexi-Innfordring leveres av Flexi-Soft AS og er et komplett og funksjonsrikt fagsystem for inkassobyråer. Det muliggjør en smidig og rask saksbehandling og er utviklet gjennom mange års samarbeid med inkassobransjen.

iizy er partner med Flexi-Soft og leverer komplette toveis integrasjonsløsninger slik at du kommer raskt i gang og kan ta imot nye kunder uavhengig av hvilket økonomisystem de benytter.

iizy har løsninger for å hente fakturainformasjon fra ditt økonomisystem og setter opp at nye fakturaer fortløpende sendes til SpareBank 1 Factoring uten at du trenger å gjøre noe annet enn å registrere fakturaene som før.

Automatisk bokføring av fakturaer fra OfficeRnD i SpareBank 1 Regnskap, samtidig som kunder opprettes og oppdateres. Integrasjonen kan også overføre betalinger mellom systemene, og knyttes opp mot betalingsløsninger som for eksempel Stripe.

Integrasjonen henter automatisk fakturaene fra Sanimalis og oppretter de i SpareBank 1 Regnskap.

Integrasjonen henter automatisk fakturaene fra Telaris og oppretter de i SpareBank 1 Regnskap.

Integrasjonen overfører faktura til regnskapssystemet og kan bistå med sending av EHF-faktura og sending til fakturaprint.

iizy er leverandør av integrasjon med regnskap for SendRegning, og tilbyr automatiske overføring av kundereskontro.

Eksporten inkluderer alle poster fra kundereskontroen i SendRegning, både fakturaer, kreditnotaer, betalinger, purringer og så videre.

Seddelsky er en skytjeneste som innhenter seddeldata fra Norges Råfisklag, og gjør avregningen tilgjengelig i SpareBank 1 Regnskap. Tjenesten automatiserer bokføringen av seddeldata, slik at du sparer tid og unngår feilføringer. Med seddelsky får du et regnskap som til enhver tid er ajourført. Les mer på seddelsky.no

Reise og utlegg

Reiseregning

Å komme hjem til ferdig utfylt reiseregning med riktig diett, bilgodtgjørelse, kvitteringer og dokumentasjon er ønsket til alle forretningsreisende.

Med Traveltext får du løsninger som sikrere at du har kontroll. Programmet har løsninger for datainnsamling fra mobil, direkte innsending fra epost og effektive registreringsverktøy. Vi samler og strukturerer dataene dine enkelt og effektivt.

Like viktig som at vi gir deg kontroll over dine data er at vi alltid holder programmet oppdatert i forhold til endringer i lover og regler og i forhold til oppdatering av diettsatser og km satser. Med Traveltext skal du være trygg på at dine data for reise er trygge og riktige.

Utlegg

Å holde kontroll på alle kvitteringer, småkjøp og utlegg er for mange et reelt problem.

Kvitteringer forsvinner eller registreringen av utleggsrapporten er tungvint slik at dette er arbeid som blir utsatt eller glemt. Vi i Traveltext har laget løsninger for dere som skal gjøre arbeidshverdagen litt enklere og ikke minst sikre at brukerne får tilbakebetalt utlegg, og at firmaet får riktig dokumentasjon til regnskapet. Med en egen App for utlegg blir alt registrert automatisk i systemet. Brukeren fyller ut hva det gjelder og sum, så gjør programmet resten av arbeidet.

Kjørebok

Kjøring i forbindelse med arbeid er noe veldig mange utfører. Vi kjører til og fra flyplassen, til og fra kundemøter, småturer eller vi har lange kjøreturer i forbindelse med arbeid.

Vi har også ulikt innhold på kjøreturene og ulike kostnader avhengig av tidspunkt og bompenger, passasjerer eller tilhenger. Alt dette er opplysninger du må holde kontroll på for å få riktig utbetaling.

Med Traveltext holder vi kontrollen for deg. Alle reiser blir logget gjennom GPS koordinater på mobilen din og oppretter som kjøreturer klare for registrering. Du bestemmer selv hvilke kjøreturer som hører til jobb og hvilke kjøreturer som er privat og kjøreturene kan kobles mot egen kjørebok eller som en del av en annen reise.

BI/analyse

Skybaserte rapporteringsløsninger:

 • Rapportering
 • Konsern
 • Årsoppgjør
 • Business intelligence
 • Budsjett
 • Likviditet
 • Signering
 • Harmoni

Denne integrasjonen er felles for tre av Sticos sine skybaserte løsninger innenfor regnskapsanalyse og oppdragsstyring. Oppsettet gjøres kun én gang og fungerer sømløst mot både Sticos Rapport, Sticos Likviditet og Sticos Oversikt.

De ulike løsningene fungerer uavhengig av hverandre og du velger selv hvilken løsning du ønsker tilgang til.

Det må gjøres et oppsett og autentisering inne på Sticos sine sider, og integrasjon må aktiveres i markedsplass for at den skal fungere.

 • Sticos Oversikt: Oppdragsstyring og kvalitetssikring av regnskap.
 • Sticos Rapport: Rapporteringsverktøy som viser oversiktlige regnskapsrapporter og nøkkeltall.
 • Sticos Likviditet: Likviditetsstyringsverktøy som gir deg viktig beslutningsstøtte når du skal ta valg av økonomisk betydning.


Konsolidering har alt du trenger for å effektivisere konsernrapporteringen til din bedrift.

Du kan enkelt bygge dine egne rapporter. Våre standard KPI visninger gir deg i tillegg det totale bildet du trenger for en effektiv sammenstilling og rapportering av konsernet.

Med OneStop Reporting kan regnskapsbyråer tilby kundespesifikke rapporter og budsjetter. Med løsningen følger det med et sett av standardrapporter og rapportpakker som kan brukes som de er, eller tilpasses ved behov.

Styrearbeid og CRM

Bård er en smart og moderne tilnærming til styrearbeid. Samle dokumentasjon på ett sted, koble til regnskapssystemet og la styreroboten ta seg av det formelle.

 • Kontroll og oversikt
  Bård kaller inn til møter og lager referatene for deg. Styredokumentene signeres med BankID og lagres trygt for fremtiden.
 • Smarte guider
  Lag automatisk dokumenter for de vanligste styreoppgavene, og få hjelp til utforming av tekster og vedtak.
 • Automatisk oppfølging
  Fordel oppgaver til styret direkte fra sakene det gjelder. Bård passer på at de følges opp i tide.
 • Regnskapsrapporter
  Med Bård får du regnskapsdata som er tilpasset styrearbeid - gi hele styret tilgang på inntekter, kostnader og likviditetsprognoser ved å koble Bård til regnskapssystemet ditt.

Med SuperOffice CRM får du plattformen du trenger for å bygge bro mellom kundedata og omsetning. Det blir også enklere å håndtere interaksjonene med kundene på en bedre måte, siden den plasserer kunden i sentrum. Og du får mer ut av tiden din, dataene dine og ressursene dine.

Salg handler om standhaftighet, planlegging og tid. SuperOffice CRM er bygget med mer enn 30 års erfaring innen optimalisering av salgsprosesser. Og skapt for at du skal få mer ut av den ressursen som er mest verdifullt for deg, nemlig tid. Med SuperOffice Sales får du de riktige verktøyene for å fokusere på det som er viktig: pipeline, presise prognoser, smart arbeidsflyt og lønnsomme kunderelasjoner. Og ikke minst: lande flere avtaler.

Logistikk

Avare er en komplett innkjøps- og varelager-modul til SpareBank 1 Regnskap. Løsningen er en forlengelse av salgsmodulen i SpareBank 1 Regnskap, og gir funksjonalitet som bestillingsforslag, innkjøpsordre, varehåndtering (plukk og leveranse).

Modulen har full støtte for håndterminal.

Bærekraft/klimaregnskap

Energi.ai tilbyr en unik markedsledende løsning for å måle ditt klimafotavtrykk. Start din reise for å bli redusere og bli klimanøytral nå.

 • Full oversikt gjennom automatisert karbon regnskap
 • Startpunkt for å redusere, erstatte og fjerne CO2-utslipp
 • Gjør deg klar for å rapportere på ditt klimafotavtrykk
 • Posisjoner deg for å vinne nye kunder gjennom en grønn profil
 • Enkelt å komme i gang - på minutter har du oversikt
 • Ferdig integrert med regnskapet
 • Meget konkurransedyktig på pris


Filimport

Filer med regnskapsdata kan eksporteres fra programmene nedenfor og deretter importeres til SpareBank 1 Regnskap via importsentralen. Du kan importere produkter, kunder, leverandører, kontoplan, variable lønnsposter, bilag, ordrer, fakturaer og saf-t. Se hvordan du bruker importsentralen.

 • PowerOffice
 • Susoft
 • Nor-Glass
 • Front Systems
 • Matrix
 • Fixit
 • TeigenTech
 • SMS kassesystem
 • Webmegler
 • Uni Økonomim 3 
 • Billink 
 • Cordel
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }