Kapitalforhøyelse

Hvis bedriften skal tilføre økt kapital gjennom en emisjon, må dette bekreftes og meldes til Brønnøysundregisteret. Vi hjelper deg med bekreftelsen.

Sjekk om du oppfyller kriteriene.
Send inn nødvendig dokumentasjon.
Du mottar bekreftelsen innen kort tid.

Kriterier for innsending

Banken tilbyr bekreftelse av kapitalforhøyelse til mindre bedrifter som skal øke kapitalen over minstebeløpet, og overfor enkle bedrifter med et begrenset kapitalbehov.

Følgende forutsetninger gjelder for at banken skal bekrefte kapitalforhøyelsen:

  • Bedriften må være kunde i banken.
  • Vi bekrefter beløp inntil én million kroner for maksimalt 12 måneder.
  • Innskuddet er i penger.
  • Ingen utenlandske investorer.
  • Oppdraget må sendes til banken innen tre måneder etter generalforsamling, og pengene må være satt inn på konto etter generalforsamlingens vedtaksdato.
  • Skal aksjekapitalen innbetales til en egen konto sperret for debettransaksjoner, må kontoen opprettes før bestillingen sendes inn. Dette kan gjøres av administrator i nettbanken eller ved å kontakte oss.

Om du ikke oppfyller kriteriene, anbefaler vi å kontakte en advokat, revisor eller autorisert regnskapsfører for bekreftelse.

Pris for å bekrefte kapitalforhøyelse framgår av bankens prisliste.

 

BM regnskap nettbrett PC

Dette må du sende til oss

  • Kopi av signert generalforsamlingsprotokoll, denne kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Oppdaterte vedtekter.
  • Oppdatert aksjeeierbok.
  • Kort beskrivelse av bakgrunn for transaksjonen.

Nyttige lenker