Pasientkonto

Pasientkonto er tilrettelagt for institusjoner med pasienter som ikke selv er i stand til å disponere penger fra folketrygden.

Gründere i møte.

Slik bestiller du pasientkonto

kalkulator illustrasjon

Regnskap og revisjon

  • Institusjonen er pålagt å føre regnskap for hver enkelt pasientkonto
  • Regnskapet skal revideres av kommunerevisor
  • Institusjonen har ansvar for at nærmeste pårørende eller verge får utskrift av bankkonto og regnskap minimum en gang i året