Vannskade og vannlekkasje | Forsikring

Har du fått vannlekkasje fra taket, vann i kjelleren eller fuktskader på parketten? Husforsikringen og innboforsikringen dekker mye av dette, men det er ikke alltid vi dekker alt. 

Vedlikeholdsansvar

Du kan få avkorting hvis huset eller hytta ikke blir vedlikeholdt. Forsikringen din skal dekke det som skjer plutselig og tilfeldig. Hvis for eksempel taket ditt sakte, men sikkert blir ødelagt fordi du ikke vedlikeholder det, er det en skade som skjer over tid. Da dekkes den heller ikke av forsikringen.
Les mer om vedlikeholdsansvar.

Så når får jeg erstatning?
Både hus-/hytteforsikringen og innboforsikringen kan komme til nytte selv når huset eller hytta ikke er godt nok vedlikeholdt. Se eksempler på dette nedenfor.

kraftig regnvær på hustak hvor vannet renner over fra takrenna

Lekkasje i tak

Hvis det lekker fra taket ditt fordi du ikke har vedlikeholdt det godt nok, dekkes ikke dette av husforsikringen.

Har du topp husforsikring får du likevel erstatning for såkalte følgeskader etter lekkasje fra taket. For eksempel hvis vannet ødelegger parketten eller andre ting.

Forsikringsselskapene behandler nemlig lekkasjen og den ødelagte parketten som to ulike skader: Taket er den egentlige skaden, mens parketten er en såkalt følgeskade. Parketten ble med andre ord ødelagt fordi taket ble ødelagt først, og det er derfor du får erstatning for følgeskaden.

NB! Følgeskader dekkes ikke av standard husforsikring når lekkasjen skyldes manglende vedlikehold.

Hvis derimot et tre plutselig faller ned på taket, eller det blir ødelagt av en flyvende trampoline under en storm, da hjelper forsikringen deg uansett. Topp og standard husforsikring dekker i så fall både selve skaden på taket og følgeskadene.

Er taket ditt mindre enn 5 år?
Hvis det lekker kan du være dekket av garantien på taket, men du må du klage til de som leverte taket. Du kan ha krav på erstatning både for taket og for følgeskadene.


Lekkasje fra varmtvannsbereder

Har du hatt lekkasje fra varmtvannsberederen er du dekket for følgeskader fra både standard og topp husforsikring.

Har du hatt skade på selve varmtvannsberederen som skyldes kortslutning på grunn av lynnedslag eller spenningsfeil på strømnettet, elektrisk fenomen eller brudd på ledning er du også dekket for selve varmtvannsberederen (minus egenandel og aldersfradag).

Fukt og vann i kjeller

Fukt og vann i kjelleren kan føre til mugg og råte, som igjen kan føre til en helserisiko for de som oppholder seg i boligen. Det er derfor viktig å starte tørking og ventilering så fort som mulig etter at vannskaden er oppdaget.

Årsaken til fukt i kjelleren er ofte liten eller ingen drenering rundt huset, tette dreneringsrør eller dårlig ventilering som fører til høy luftfuktighet og kondens. Husforsikringen vil normalt ikke dekke skader som kommer av manglende vedlikehold.

Har du fått skader på huset (samt følgeskader) som følge av naturskader eller rørbrudd er du dekket av husforsikringen. 

Vannstopper og waterguard

Ved installasjon av FG-godkjent vannstopper slipper du egenandel på inntil 6.000 kroner, hvis vannstopperen har forhindret en større skade.

Egenandel

Egenandelen for husforsikringen kan du velge selv, mellom fem summer fra 6.000 til 25.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir husforsikringen.

Har du allerede forsikring?
Du kan sjekke hva din egenandel er ved å logge inn til mine forsikringer eller velge forsikringen det gjelder.

Bygning- og innboforsikring i to forskjellige selskaper?
Hvis du har bygningsforsikring og innboforsikring to forskjellige steder og det oppstår skade på både bygning og innbo, må du betale to egenandeler - ett til hvert forsikringsselskap. Samler du begge forsikringene dine her betaler du kun en egenandel. Vi gir deg også samlerabatt.

Sjekk pris, så hjelper vi deg med flyttingen.

Vannskade i sameie/borettslaget

Bor du i borettslag eller sameie må du ta kontakt med styret for å kunne bruke forsikringen dersom du har hatt vannskade på selve bygningen. Dette gjelder også skade på parkett og andre gjenstander som er montert fast i bygningen. 

Innboforsikring er ikke inkludert i fellesutgiftene. Har du hatt skade på tingene dine, er det innboforsikringen som gjelder. Få veiledning og meld skade på tingene dine

Hussopp og råte

Har du hus- eller hytteforsikring kan du kjøpe tilleggsforsikring for hussopp og råte. Den dekker skader som har oppstått ved råte, sopp eller insekter som ødelegger bygningen.


Vilkår for Hus-, Innbo- og
Sopp-, råte, og insektsforsikring

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Tilleggsforsikring til husforsikring:

Hva lurer andre på?

Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }