Når er fristen for å melde skade på forsikringen?

Ifølge forsikringsavtaleloven må du melde et krav om erstatning til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk vite om de tingene som er årsaken til kravet. Hvis du ikke sender inn kravet innen fristen, mister du vanligvis retten til å få erstatning.
 

Se også: