Fastrentelån for unge

Er du under 34 år får du vårt beste tilbud på fastrente og full kontroll på nedbetalingen.

Sikrer deg mot rentehopp på boliglånet ditt.
Kombiner fast og flytende rente og få et mer fleksibelt lån.
Unngå at økt boligrente gir deg trangere økonomi.

Ung-Jente-selfie-mobil-ost

Slik fungerer fastrentelån 

Med fastrente på boliglånet kjøper du en "garanti" mot økte rentekostnader i den perioden du avtaler med banken. Lånerenta forblir stabil uansett om renta går opp eller ned. 

Fastrentelån har spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn vanlig boliglån. Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det medføre kostnader, og du kan ikke øke eller nedbetale lånet som det passer deg.  Ønsker du mer handlingsrom, kan du velge å binde renta kun på deler av lånet.  


Renter og vilkår

  • 3 års bindingstid, nominell rente fra 4,80 %, effektiv rente fra 4,98 %
  • 5 års bindingstid, nominell rente fra 4,60 %, effektiv rente fra 4,77 %
  • 10 års bindingstid, nominell rente fra 4,45 %, effektiv rente fra 4,62 %

Priseksempel: Låner du 2 millioner med lik rente som 3 års fastrente over 25 år koster lånet kr. 1.437.804,- og du betaler totalt kr. 3.455.804,- Effektiv rente er 4,98 %

Prisene kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet. Er det avvik til din ulempe vil du bli kontaktet.

Snarveier


Passer det for meg? 

Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang, og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger i en periode. Lever du godt med at boligrenta svinger litt, er sannsynligvis boliglån med flytende rente det beste alternativet.


Passer fastrentelån for meg?

La oss hjelpe deg litt på veien.

Fordeler

  • Du har stålkontroll på låneutgiftene dine hver måned  selv om boligrenta skulle gå opp.
  • Det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel. 
  • Du kan bytte bolig og beholde fastrentelånet så lenge den nye boligen har samme verdi.
  • Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger.

Ulemper

  • Går boligrenta ned i avtaleperioden, får du ikke nyte godt av rentenedgangen. 
  • Et fastrentelån er mindre fleksibelt, og du kan få ekstra kostnader hvis du skulle få behov for å gjøre endringer eller si opp lånet før avtaleperioden er over. 
  • Lever du godt med at boligrenta svinger litt? Vurder da heller boliglån med flytende rente.

Bytte til fastrentelån for unge

Har du flytende rente på lånet ditt nå, men ønsker å binde renta på hele eller deler av lånet? Gi oss beskjed så hjelper vi deg gjerne med å endre lånet. Har du lån i en annen bank flytter vi lånet for deg.  


Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }