gront-boliglan.svg

Grønne boliglån

Ønsker du å velge mer grønne og miljøvennlige løsninger? Et godt resultat på energimerkingen på boligen din kan være gode nyheter for bankkontoen din.

Det skal lønne seg å ta bevisste miljøvalg.
Ta grønne valg og få gode rentebetingelser.
Vi gjør det enklere for deg å velge bærekraftige løsninger.
Photo portrait of happy couple of husband wife with small children dad keeping son on hands after relocating in new home in summer

Du kan søke grønt boliglån dersom du har en bolig med energiklasse A eller B.

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å skrive hvilket lån du søker om og hvorfor du kvalifiserer for dette grønne lånet. 

Dersom du har et vanlig boliglån i dag som kvalifiserer for et grønt boliglån, kan du søke om dette under. 

Bruk fritekstfeltet på slutten av søknaden til å skrive hvilket lån du søker om og hvorfor du kvalifiserer for dette grønne lånet. 


Renter og betingelser

 • Nominell rente fra 5,39 %
 • Effektiv rente fra 5,59 %
 • Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen
 • Energiattest med karakter A eller B kreves som dokumentasjon
 • Ingen begrensninger på lånebeløp

Priseksempel: Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet kr. 1.643.768,- og du betaler totalt kr. 3.661.768,- Effektiv rente er 5,59 %.


Hvem kan søke om grønne boliglån?

Grønne boliglån gjelder for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. Du kan søke når du skal bygge eller kjøpe et energieffektivt hus, og hvis du skal oppgradere eksisterende bolig til bedre energimerking.

Bedre rente når du bygger energieffektivt hus

Bygge ny bolig

Du kan få grønt byggelån, til en lavere rente, dersom utbygger eller en godkjent energirådgiver kan fremlegge en bekreftelse med energimerke A og B når huset er ferdigstilt.

Dokumentasjon fra en energirådgiver vil da kvalifisere for at byggelånet endres til et grønt boliglån. 

Hva som kreves for å få innvilget et byggelån kan du lese mer om her.

Priseksempel: Låner du 2 millioner over 2 år koster lånet kr. 391.800,- og du betaler totalt kr. 2.391.800,- Effektiv rente er 10,46 %.

Bedre rente når du oppgrader boligen din til energimerke A, B eller C.

Oppgradere eksisterende bygg

Dersom du oppgraderer din eksisterende bolig slik at den forbedres med to nivåer på energimerke, så kan du søke om grønt lån. For eksempel oppgraderer fra energimerke E til energimerke C.

Eksempler på oppgradering kan være varmepumpe, varmeisolasjon i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Energimerking før og etter utbedring kreves for å endre lånet til grønt forbedringslån.

Vi kan også anbefale deg å kontakte en godkjent energirådgiver som kartlegger din bolig og gir råd om oppgraderinger. Energirådgiveren vil også gi en energiplan for byggingen. Skal du oppgradere bolig? Se hvordan du går fram her.

Bedre rente med grønt boliglån når du kjøper energieffektivt hus.

Kjøpe ny bolig

Standarder for energibruk er i endring og dagens boliger er mer energieffektive enn eldre boliger.

Når du skal kjøpe ny bolig så finner du energimerkingen i prospektet og i annonsen.

Om ditt nye hus kvalifiserer til energimerking A og B kan du søke om grønt boliglån.

Slik sjekker du energimerkingen

 • Skal du kjøpe ny bolig finner du energikarakteren i prospektet og i annonsen.
 •  Bor du i en bolig som ikke er energimerket fra før, eller du har gjort oppgraderinger, kan du lage energiattesten selv her
 • Er du usikker på om det allerede er laget en energiattest på boligen eller fritidsboligen din, kan du sjekke det her
 • Trenger du hjelp til å utføre energimerkingen, finner du Enovas register over godkjente energirådgivere her.
 • I SpareBank 1 sin energiportal finner du en kalkulator hvor du kan se hvordan energitiltak påvirker din bolig sin energikarakter. 

Hva betyr energimerkingen?

Energimerking av bygg og boliger forteller deg om energikvaliteten på bygningen. Energimerket består av en bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen din er og en farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er. 

Har du energimerke A har du en veldig energieffektiv bolig som blant annet betyr lavere strømregninger. Hvorfor velge energieffektiv bolig?

 • Et energieffektivt hus har mindre negative konsekvenser for miljøet enn tradisjonelle boliger.
 • Kraftig redusert behov for oppvarming. Ofte vil det være tilstrekkelig med kun én radiator eller panelovn i boligen, i tillegg til gulvvarme på bad. 
 • En vesentlig reduksjon av energibruk betyr lavere strømregninger. I tillegg til lavere utgifter vil du også i mindre grad bli påvirket svingninger i strømprisene.
 • De strenge kravene til utførelse er gjennomførbare uten store kostnadsmessige konsekvenser. 
 • Økt fokus på bærekraft og usikkerhet rundt fremtidens energisituasjon vil trolig bety at energieffektive hus blir ettertraktede boliger i fremtidens boligmarked. 
 • Et energieffektivt hus vil få en høy energimerking. Dette vil øke boligens markedsverdi ytterligere. 

Enova og energieffektive løsninger

Enova eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Organisasjonen kan gi deg råd om hvilke grep du kan ta og de kan bidra med finansiell støtte til energieffektive løsninger.

Er du usikker på hvilke tiltak du bør utføre kan en energirådgiver være til hjelp. Rådgiveren besøker boligen din, dokumenterer tilstanden, lager en tiltaksplan og utsteder attest ved ferdigstilling.

Bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområde for SpareBank 1 Sørøst-Norge og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av få norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge her.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }